Tuotekehitys = yritysten elämänlanka

Olen viime aikoina törmännyt lukemattoman moniin itseäni suurempien ajattelijoiden hyviin totuuksiin. Lainaan niistä muutamia tässä tuotekehitysblogissa, koska lainauksissa kiteytyy hyvin ne ajan kuvan ilmiöt, joita olen tiedostanut nousseen näkyville omassakin työelämässäni yrityksien ja yhteisöjen kehittäjänä.

Kun itse aloitin tuotteiden ja palveluiden kehittämisen nuorena muotoilijana 30 vuotta sitten, oli yrityksien toimintaympäristö hyvin erilainen kuin nyt. Elämme ehdottoman totaalisesti erilaista aikaa kuin silloin. Nyt yrityksien osaamiseen, prosesseihin ja toimintatapaan kohdistuu täysin erilaisia muutoksen ja syklisyyden paineita ja vaatimuksia kuin aiemmin, ja kehitysvauhti edelleen vain kiihtyy. Se on totuus, joka tulee vain hyväksyä.

Sillä jokainen meistä näkee tavallisessakin arjessa sen, että digitaalisaation ja globalisaation voimat ylttävät Suomessakin jokaiseen kylään ja niemen notkoon. Joudumme päivittäin hyväksymään uudistuvan ajan kuvan ja lisäämään vanhoihin konsteihimme ison joukon uusia pärjätäksemme.

Yhdenaikaisesti on myös nähtävillä, että kaikki siiloutuneesti toimivat elinkeinoelämän rakenteet ja toimialat ovat alkaneet purkautua ja korvautua uusilla, jos ne eivät ole kyenneet riittävästi uudistumaan ja alkamaan tekemään uudenlaista aiempaa avoimempaa yhteistyötä muiden osaajien kanssa.

Avoimuus ja yhteistyökyky ratkaisevat

Ja ne lupaamani lainaukset. On sanottu, että: ”Kun maailma yrityksen ympärillä muuttuu nopeammin kuin yrityksen sisällä, on loppu vain ajan kysymys”. Kun tuohon ajatukseen lisää tutkitun totuuden, että jopa 90 prosenttia innovaatioista syntyy ekosysteemeissä, ollaan väkisin sen toteamuksen äärellä, että yrityksien tuotekehityksenkin tulee muuttua.

Nyt vaaditaan ketteryyttä, nopeutta ja yhteistyökyvykkyyttä. Hitaan kehityksen minä ihan ite –prosessit eivät enää toimi. Ne eivät kykene tuottamaan aikaan sopivia laadukkaita lopputuloksia – ajureina avoimuus ja yhteistyökyky ratkaisevat. Tämän ajankuvan mukaisen toiminnallisen avautumisen yksi airut on myös hieno Kasvu Open pk-yrityksien kasvun sparrausohjelma. Pk-yrittäjät – se kannattaa ottaa vakavasti!    

LUE: Tuotekehitys on joukkuelaji

Toimintaympäristö muuttuu, mutta mukana on pysyttävä

Tulevaisuuden tutkijat puhuvat jo ajastamme – elämme VUCA-aikaa (Volative, Uncertain, Complex and Ambiquous). Termi kuvaa hyvin aikamme muutosilmiötä, joka tekee ylipitkistä prosesseista, perinteisestä siiloutuneesta suunnittelusta ja päätöksenteosta hyvin haasteellista. Jokapäiväisenä vaaranamme on, että tuotekehitykseen elimellisesti liittyvät suunnittelun lähtökohdat ja määritykset vanhenevat niin nopeasti etteivät kehitteillä olevat asiat ehdi nk. valmiiksi, kun lähtökohdat ja toimintaympäristö ovat jo muuttuneet.

Silti ei pidä luovuttaa – siihen ei meillä ole varaa. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa on sanottu, että ”Hyvä johtaminen näkyy kolmea prosenttiyksikköä korkeampana käyttökatteena”.  Kyseisessä tutkimuksessa ei juurikaan viitattu tuotekehitykseen, mutta hyvään liikkeen johtamiseen jos mihin tulee elimellisesti kuulua terve ja päämäärätietoinen suhtautuminen tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.

Tässä ajassa tarvitaankin yrityksien johtajilta ja kehittäjiltä rohkeaa ja päämäärätietoista otetta tuotekehitykseen suhtautumisessa ja samalla liiketoimintamallien kehittämiseen. Juuri julkaistussa pk-yritysbarometrissä raportti peräänkuulutti pk-yrityksiltä innovaatioyhteistyötä, kansainvälistymistä ja digitalisaatiota. Ajankuvaan sopivat yrityksien kasvu- ja kehityskyvyn keskeiset muuttujat löytyvätkin noilta areenoilta.

Jatkuva kehittyminen on välttämätöntä ja toimintona yrityksien sisällä voidaan tuotekehitys syystä katsoa olevan yrityksien elämänlanka – pitäkää siitä hyvä huoli nyt ja tulevaisuudessa.