Yhteistyöllä vetoa luonnontuotteiden vientiin

Yli puolella kotimaisista luonnontuotealan yrityksistä on hankaluuksia saada raaka-aineita. Puhutaan aika absurdista aiheesta maassa, jossa on runsaasti metsiä ja metsästä kerättäviä luonnontuotteiden raaka-aineita. 

– Yksi merkittävä ongelma on siinä, että meillä ei ole keskitettyjä raaka-aineen keräyspisteitä ja prosessi voi olla tämän takia tehoton. Tämä aiheuttaa vaihtelua myös laatuun, sanoo Suomen Metsäkeskuksen projektipäällikkö Marko Ämmälä.

Ämmälä sanoo, että kotimaisen luonnontuotealan on aika aloittaa yhteistyö alan yritysten sekä perinteisen metsäalan kesken.

– Tällä hetkellä esimerkiksi monet kuusenkerkästä ja koivunlehdistä tuotteita tekevät yritykset hoitavat myös raaka-aineiden keruun metsistä. Näen, että näillä jalostavilla yrityksillä kannattaisi olla kumppaneita, jotka hoitavat keruun ja ehkä kauppakunnostamisenkin esim alihankintana. Näin yritykset, jotka ovat tuotteiden valmistajia, voisivat keskittyä tuotteiden myyntiponnistuksiin ja markkinointiin.

Kiteelle luonnontuotteiden jalostus- ja keräyskeskittymä

Kotimainen luonnontuoteala on nuori toimiala, jolla yrityskoko on vielä keskimäärin pieni. Haaveet ovat kuitenkin suuria ja suuntautuvat usein kansainvälisille markkinoille. Siksi yhteistyö ja synenergiaedut on tärkeä valjastaa.

Tähän huutoon vastaa Kiteen kaupunki, joka yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa pyrkii luomaan Kiteelle luonnontuotteiden jalostus- ja keräyskeskittymää. Ajatus on, että pienet ja keskisuuret luonnontuotealan yritykset voivat toimia saman katon alla. Varsinkin pienille, vasta aloitteleville yrityksille, yhteistyön merkitys korostuu.

– Luonnontuotteiden jalostus- ja keräyskeskittymille on tarvetta ympäri Suomea ja niitä onkin useampi suunnitteilla. Kiteellä suunnittelu on pisimmällä. Puitteet, kiinteistö ja kiinnostuneita yrityksiä on jo olemassa. Toivon todella, että alan yritykset haluavat tulla yhden katon alle, Marko Ämmälä sanoo.

Mukaan Kiteen luonnontuotteiden jalostus- ja keräyskeskittymän yhteisöön ovat tervetulleita kaikki luonnontuotteita hyödyntävät tahot. 

– Tuotteiden ei tarvitse kaikkien olla metsästä kerättäviä, mukaan voi tulla vaikka tuottaisi esimerkiksi nokkosta.

Liikkeelle laadulla, ei bulkilla

Luonnontuotealalla tehdään paljon ulkomaan vientiä ja kansainvälisillä markkinoilla halutaan olla mukana. Markkina on kuitenkin kilpailtu. Marko Ämmälän mukaan suomalaisille puhtaille ja laadukkaille luonnontuotteille on kuitenkin kysyntää.

– Suomalaisilla luonnontuotteilla on hyvä maine ja siitä hyvästä maineesta kannattaa pitää huolta. Kansainvälisille markkinoille ei kannata lähteä liikkeelle bulkkituotteilla. Erikoistuotteilla voimme pitää hinnan korkeammalla ja saada kulut katettua, Ämmälä sanoo.

Suomen Metsäkeskus on päätoteuttaja Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa. Hanke ratkaisee yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa mukana ovat myös Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

https://www.metsakeskus.fi/kasvavaa-liiketoimintaa-luonnontuotteista