Älä tee virhettä näissä asioissa kansainvälisen kasvun rahoituksen tiellä!

Kansainvälinen kasvu ja sen rahoitus on monimutkaistunut ja monipuolistunut viime vuosina merkittävästi. Startup- ja kasvuyrittäjän kannattaa siis aiempaa enemmän investoida aikaa vaihtoehtojen pohdintaan ja valintoihin.

1. Älä elä kädestä suuhun rahoituksen suhteen. Nykyiset ja tulevat rahoittajasi arvostavat realistisia suunnitelmia ja etenemistä. Rahoitusta nostetaan liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien vaiheiden mukaisesti ja yksi vaihe nähdään jo etukäteen siltana seuraavan liiketoimintastepin ja rahoituskierroksen polulla. Vastoinkäymiset eivät haittaa – tärkeintä on kommunikoida ne välittömästi sekä päivittää suunnitelmat samoin korjaustoimenpiteiden mukaisiksi.

2. Älä ota rahaa ilman riittävää vaihtoehtojen läpikäyntiä. Tänä päivänä erilaisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja on valtava määrä ja sopivan kokonaisuuden löytämiseen kannattaa käyttää aikaa – saat varmasti edullisemman ja jatkuvaa kasvua paremmin tukevan paketrin.

3. Pelkkä raha ei tee autuaaksi!  Monipuolistunut rahoituskenttä on tehnyt aiempaa kriittisemmäksi rahoituskumppanin valinnan – Sinun kannattaa valita ja vaatia sellainen rahoittaja/rahoittajat kumppaniksi, joiden osaaminen, verkostot ja kyky tukea liiketoimintaasi täsmäävät tärkeimpien yrityksesi kasvun pullonkaulojen suhteen sekä auttaa kasvuasi juuri niissä markkinoissa, minne olet matkalla.

4. Älä keskity resurssiongelmien kohdalla muihin asioihin. Vaikka Suomen kasvuekosysteemissä viime aikoina esimerkiksi koodariosaaminen ja softakehittämisen resurssit ovat hetkittäin tärkein kasvun este on sekä kotimaassa että ulkomailla pintautunut useita toimijoita, jotka auttavat perinteisten keinojen lisäksi mm. tilapäis-, vuokra-, etä- sekä jaetun ohjausmallin keinoilla resurssipulassa olevia startuppeja. Hae siis omista ja kumppaniesi verkostoista näitä uusia vaihtoehtoja.

Nordean Startup- ja Kasvuyrityspankissa perinteisten pankkipalvelujen lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten pääomasijoittajien kanssa jotta pystytään paremmin auttamaan kasvuyrityksiä kasvun tiellä. Verkoston ja mentoroinnin lisäarvoa kehitetään yhdessä asiakkaiden ja uusien kumppanien kanssa. Tähän työhän haastamme mielellämme uusia kumppaneita mukaan!