Finnveran rahoitus – Katso yrittäjien kysymykset

Finnveran takaamat lainat yrityksille herättävät poikkeustilanteessa paljon kysymyksiä. Finnveran tiedottaja Saara Helminen koosti vastaukset Korona: Rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa – webinaarissa esitettyihin kysymyksiin.

1. Miten Finnveran takaamaa lainaa haetaan omasta pankista? Pitääkö yrityksen olla ensin yhteydessä Finnveraan, joka arvioi yrityksen elinkelpoisuuden? 

Yritys on ensin yhteydessä omaan pankkiinsa. Yritys hakee lainaa pankistaan, ja pankki hakee alkutakausta tai pk-takausta suoraan Finnverasta yrityksen puolesta. Finnvera-takausta yritys hakee itse Finnveran sähköisen asiointipalvelun kautta, kun on, tässäkin tapauksessa, ensin sopinut pankkinsa kanssa lainan myöntämisestä.

2. Onko Finnveran takaamassa lainassa kaikkien pankkien kanssa sovitut yhteiset ehdot esimerkiksi lainan nostoon liittyvät kustannukset ja lainan marginaali? Myönnetäänkö lainat bullet -tyyppisinä? Määrittääkö Finnvera vai pankki bullet -lainan takaisinmaksuajankohdan? 

Pankit hinnoittelevat itse omat tuotteensa. Pitkäaikaisia (yli vuoden) takauksia ei pääsääntöisesti myönnetä laina-ajan päättyessä yhdellä kerralla erääntyville lainoille (bullet).

3. Kuinka nopeasti Finnvera käsittelee pankista tulevan takauspyynnön? 

Käsittelyaika Finnverassa on keskimäärin alle kaksi päivää, kun taattava summa on enintään 150 000 euroa. Suuremmissa takauksissa käsittelyaika on tapauskohtainen.

4. Myöntääkö Finnvera yrittäjälainaan lyhennysvapaata koronatilanteen takia, vaikka lainaehtojen mukainen maksimi lyhennysvapaa on jo käytetty?

Harkitsemme tapauskohtaisesti.

5. Mitä konkreettisesti pitää tehdä haettaessa lyhennysvapaata Finnveralta?

Voit hakea 12 kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.

6. Jos yritys investoi, onko siihen saatavissa aiempaa isompi takausosuus kuin >50%?

Jos yritys investoi on siihen mahdollista saada myös 80% takausosuus. Investoinneissa toki käytämme tapauskohtaista harkintaa. Investointi voi olla rakennus tai koneita.

7. Voiko Finnveran takaamaa rahoitusta käyttää palkkakuluihin?

Kyllä. Takaus on käyttöpääomalainaan. 

8. Onko rahoitusratkaisu vain lainaa, lainan ja avustuksen yhdistelmä vai avustusta?

Finnvera ei myönnä avustuksia. Finnveran ratkaisu koronatilanteeseen liittyvissä rahoitustarpeissa on pankkilainan vakuudeksi myönnettävä takaus. Finnveran takaus mahdollistaa yritykselle pankkilainan saamisen.

9. Maksaako Finnveran lyhennysvapaan tekeminen jotain?

Takaus Finnverasta: 

– Enintään 300 000 euron takaus velkakirjalainalle: Finnvera ei korota takauksen provisiota. Muutoksesta ei peritä erillistä kulua.

– Yli 300 000 euron takaus velkakirjalainalle: Muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Laina Finnverasta:

– Yrityksen kokonaisvastuu Finnveralle on enintään 300 000 euroa: Finnvera ei korota lainan marginaalia. Muutoksesta peritään 50 euron kulu.

–  Yrityksen kokonaisvastuu Finnveralle on yli 300 000 euroa: Muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Jos yritys on saanut valtiontukea muista lähteistä, voidaan hintaa joutua lainsäädännön nojalla korottamaan.

10. Onko Finnveran takaukset kokonaisuudessaan de minimis-tukea? Onko Suomessa jo lähdetty pohtimaan, miten EU:n julkistamia uusia tukimahdollisuuksia voitaisiin Suomessa implementoida? Julkaistuja väliaikaisia valtion tukimahdollisuuksia ovat mm. 800k euron de minimis-tuki ja jopa 90 prosentin valtiontakaukset lainoille.

Finnvera-takauksen provisio ei ole kokonaisuudessaan de minimistä, vain osa provision osuudesta on. Takauksessa tuen määrä lasketaan vertaamalla takauksesta perittävää takausprovisiota komission takaustiedoksiannossa määrittämään minimitakausprovisioon (=safe harbour hinta). Jos provisio alittaa vertailuhinnan, katsotaan takaukseen sisältyvän tukea. EU:n tukimahdollisuuksista käydään keskustelua tällä hetkellä ja mahdollisuuksia kartoitetaan.

11. Vaikuttaako Finnveran myöntämä takaus yrityksen de minimis -tukien saantiin? 

Saattaa vaikuttaa, jos hankekohtaisen tai yrityskohtaisen kumulaation enimmäistukitaso täytyy. Finnveran rahoitus, lukuun ottamatta alkutakausta, voidaan tarvittaessa hinnoitella tuettomaksi.

12. Onko pk-takauksen rating alfa a-taso ehdoton minimi vai voidaanko tapauskohtaisesti myöntää b-tason yhtiölle?

Pk-takauksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritys on Suomen Asiakastiedon Rating Alfa –luokituksella vähintään luokassa B.

13. Onko osuuskunnilla yhtäläiset rahoitusmahdollisuudet verrattuna muihin yritysmuotoihin? Onko alkutakaus myös osuuskunnille?

Finnveran takaukset on tarkoitettu elinkeinotoimintaa harjoittaville, liikevoittoa tavoitteleville organisaatoille, ei yleishyödyllisille, voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Yritys, jolle alkutakaus myönnetään, voi olla kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi, ei kuitenkaan osuuskunta. Osuuskuntien käytettävissä on Finnvera-takaus.

14. Tukea tai rahoitusta myöntävien rahoitusyhtiöiden verkkosivuilla mainitaan, että häiriötilanteen rahoitusta ei voi kohdentaa vientiin tai siihen suoranaisesti kuuluvien avustavien toimintojen rahoittamiseen vaan tällaista varten on Finnveran PK-takaus mutta sielläkin mainitaan, ettei ko. rahoitusta voida käyttää vientiin kohdistuvaan toimintaan. Missä menee yrityksen toiminnallinen raja, että Suomessa valmistettava alkutuote, joka halutaan jalostaa kohdemaan tarpeita tyydyttäväksi, voisi saada toimintaan poikkeustilanteen häiriörahoitusta. 

Vaikka Pk-takausta tai alkutakausta ei saa käyttää viennin rahoittamiseen, Finnvera voi olla mukana takaamassa vientikauppojen rahoitusta useilla takaus- ja takuutuotteilla. Voit katsoa lisätietoja Finnveran takaukset ja Finnveran vientitakuut.

15. Kuulin, että Finnvera voisi taata myös vientisaatavia Länsimaihin. Onko asialle jo tullut varmistus?

Finnvera voi myöntää lyhyen riskiajan (alle 2 vuotta) vientitakuita seuraaviin markkinakelpoisiin maihin 31.12.2020 saakka: Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, USA, Uusi Seelanti, Viro.

Yksityiset luottovakuuttajat ovat yhä ensisijainen vakuutussuojan tarjoaja, ja Finnveran tehtävä on täydentää markkinaa.

16. Kiinnostaisi tietää TyEL-maksujen takaisinlainaamisesta tässä tilanteessa? Miten Finnvera suhtautuu siihen, että asiakas nostaa TyEL-takaisinlainaa ja asiakas hakee ko. lainan vakuudeksi Finnveralta 80% takausta ja omasta pankistaan 20% pankkitakausta työeläkeyhtiölle?

Finnvera voi taata Tyel-takaisinlainauksia. Järjestelyn rakenne on kuitenkin raskas verrattuna pankkilainan takauksen myöntämisen.

17. Onko ESIR (Euroopan strategisten investointien rahasto) lainakäsittely hidastunut merkittävästi tilanteessa, kannattaako käynnistää kuitenkin hakuprosessi esim. huhti-toukokuussa kun tilanne on hakuyrityksellä hallinnassa?

ESIR on takausjärjestely, joka tukee mm. SME InnovFin-takausohjelmaa, jota välittävät tällä hetkellä OP, Nordea, LähiTapiola ja Fennia. SME InnovFin-ohjelmaa laajennetaan parhaillaan vastaamaan kriisin hoitoon paremmin. Lainakäsittely nopeus riippuu välittäjätahosta.

Maaliskuun 2020 alusta Finnveraan on tullut (sisältäen lyhennysvapaat ja Finnveran takaamien lainojen ehtojen muutokset) yhteensä yli 10000 rahoitushakemusta. Finnvera on tehnyt liki 9000 rahoituspäätöstä. Samassa aikaikkunassa Finnvera on tehnyt noin 3300 uusien lainojen takauspäätöstä 3900 hakemuksesta. (Luvut 16.4.2020)