Henkilöstön terveydenhoidosta huolehtiminen edellyttää ennakointia ja osaamista

Ifin työterveyspalveluiden myyntijohtaja Sebastian Fagerströmin ensimmäinen puoli vuotta Ifillä on opettanut paljon henkilöstön hyvinvoinnista ja sen tukemista yrityksen eri kasvuvaiheissa.

Työssäni Ifillä toimin tiiviissä yhteistyössä terveyspalveluita tarjoavien yhteistyökumppaneidemme kanssa – unohtamatta Ifin omia myynnin, asiakaspalvelun, tuotekehityksen, ja palvelutuotannon organisaatioita. Lyhyessä ajassa olen ehtinyt oppimaan paljon uutta. Itse asiassa uuden oppiminen ja oman osaamisen laajentaminen olivat päällimmäisiä ajureita tarttua nykyiseen tehtävääni.

Terveydenhoito on pirstaleista ja oikean avun löytäminen haastaa

Jos nyt tällä hetkellä tätä lukiessasi mieleesi tulisi nousta ylös ja käydä hakemassa keittiöstä kupillinen kahvia, ja samalla reissulla liukastuisit portaissa loukaten nilkkasi pahasti, osaatko sanoa mikä olisi kannaltasi paras keino hakeutua hoitoon?

  • Kannattaisiko olla yhteydessä työterveyshuoltoon?
  • Soittaa ensin vakuutusyhtiöön ja kysyä neuvoa?
  • Hälyttää paikalle ambulanssi, nilkuttaa omalle autolle vai ajaa lähimmälle päivystävälle terveysasemalle?
  • Tai kenties jokin muu keino?


Oikeaa vastausta ei suoralta kädeltä voi sanoa, vaan aika monta muuta asiaa täytyy selvittää ensin.

  • Muun muassa minkälaiset oireet nilkassasi on ja kuinka akuuttia hoitoa se vaatii?
  • Mistä oikeanlaista hoitoa on saatavilla tällä hetkellä?
  • Tapahtuiko loukkaantuminen työ- vai vapaa-ajalla?
  • Minkälaisen työterveyshuollon sopimuksen työnantajasi on hankkinut, entä onko käytössäsi itse hankkimaasi tai työnantajan hankkimaa vakuutusturvaa tämmöisen tilanteen varalle?

Kun sitten jollakin keinolla on ensiapu nilkkaan saatu, saattaa herätä kysymys siitä, vaikuttaako loukkaantuminen kykyyn työskennellä ja kuinka paljon. Entä onko olemassa keinoja, joilla nilkan kuntoutumista voisi ja kannattaisi edesauttaa, jotta myös työhön palaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Osaatko sanoa kuka olisi oikea taho auttamaan näissä asioissa vai täytyykö pohdinnasta selviytyä omin avuin?

Jos vielä kelataan ajatuksellisesti hetkeen ennen loukkaantumista, tunnistatko tahoa, joka olisi voinut auttaa ennakoimaan tapahtumaa ja ennaltaehkäisemään sitä? Tai edes pienentämään syntyvää vahinkoa ja sen seurauksia? On myös mahdollista, että työskentelytavat ja -olosuhteet ovat pidemmän ajan kuluessa vaikuttaneet nilkan tai nivelten kulumiseen, jonka myötä loukkaantumiseen johtanut liukastuminen tapahtui ja lisävahinkoa aiheutui.

Henkilöriskien asiantuntija tuntee ja hallitsee yhteiskunnan terveydenhuollon rakenteen ja järjestelmän, julkisten ja yksityisten toimijoiden roolin osana kokonaisuutta, markkinoilla tarjolla olevat ratkaisut ja palvelut sekä eri toimialoilla toimivien yritysten liiketoimintatarpeet ja -haasteet.

Yrittäjän ja työnantajan paras kaveri on osaava henkilöriskien asiantuntija

Otsikossa on melko iso väite. Tässä väittämässä saattaa olla mukana kaupallista näkökulmaa tai ainakin halua korostaa oman tiimini työn merkityksellisyyttä, ja ylpeyttä heidän osaamisestaan. Seuraavassa perusteluja väitteeseen.

Syitä henkilöriskien merkityksen korostamiseen on useita.

1 Sairastuminen tai loukkaantuminen on aina inhimillinen tragedia henkilölle itselleen sekä hänen läheisilleen, mukaan lukien työyhteisö.

2 Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja tuottavuuden kannalta aina keskeinen resurssi.

3 Lisäksi monilla aloilla osaavasta ja motivoituneesta henkilöstöstä käydään kovaa kilpailua, ja työnantajan panostukset hyvinvointiin ovat yhä useammin ratkaisevassa asemassa seuraavaa työpaikkaa valittaessa.

Henkilöriskien asiantuntijalla tarkoitan henkilöä, joka tuntee ja hallitsee yhteiskunnan terveydenhuollon rakenteen ja järjestelmän, julkisten ja yksityisten toimijoiden roolin osana kokonaisuutta, markkinoilla tarjolla olevat ratkaisut ja palvelut sekä eri toimialoilla toimivien yritysten liiketoimintatarpeet ja -haasteet.

Jotta asiantuntijasta on hyötyä, tulee kaikkea edellistä osata soveltaa käytäntöön ja kyetä keskustelemaan siitä ymmärrettävästi ja selkeästi yrityspäättäjien kanssa. Tätä tehtävää hoidamme yhdessä tiimini kanssa ja teemme kovasti töitä sen eteen, että yhä laajempi joukko suomalaisia yrityksiä pääsee hyötymään osaamisestamme.
 
Ison mittakaavan hyödyt mitataan pitkällä aikavälillä, mutta usein henkilöstön hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden kehittyminen vahvistavat yrityksen tuloksentekokykyä jo vuoden-kahden sisällä. Eroja yritysten välillä on toki paljon, jolloin yksilöllinen kartoitus ja keskustelu nykytilanteesta sekä tulevaisuuden tavoitteista konkretisoivat asiaa.