Järvisydämen laadun luo hyvinvoiva henkilöstö

Hotel & Spa Resort Järvisydämen Veli-Matti Koivula kertoo Järvisydämen kasvaneen harppauksin muutaman viime vuoden aikana. Vilkas kasvu ja kansainvälistyminen saksankieliseen Eurooppaan sekä Aasiaan on pitänyt yrityksen kiireisenä. Kansainvälisen matkailun kasvu vaatii kumppaneita. Kasvu Openin ansiosta Koivula kertoo verkostojen kasvaneen ja kehittyneen. Hotel & Spa Resort Järvisydän oli mukana Kasvu Openissa 2017 ja selvitti tiensä finaaliin Tulevaisuuden matkailun Kasvupolulla.

“Kasvuun tarvitaan uusia kumppaneita ja sijoittajia, jotta saadaa luotua yritysverkosto kaikkien Saimaan rannalla olevien yritysten kesken. Tavoitteena on resort-alue, jossa kaikki toimijat haluavat edistää ja kasvattaa alueen matkailua.”

Koivulan mukaan sparrauksessa yrityksen valintoja kyseenalaistettiin sopivasti ja suunnitelmat hiottiin toteuttamiskelpoisiksi. Esimerkiksi pääomavaltaisella toimialalla infra ja sen rakentaminen vaatii pääomaa, jonka hankkimiseen on nyt panostettu.

Henkilöstön hyvinvointi näkyy palveluiden laadussa

Veli-Matti Koivula korostaa henkilöstön hyvinvointia onnistuneen bisneksen luomisessa. Kun työntekijöillä on hyvä olla ja he kokevat työnsä mielekkääksi, positiivisuus heijastuu myös asiakkaisiin. Palvelualalla asiakkaiden tyytyväisyys ja kokemukset luovat yrityksen menestyksen ja kasvun.

“Tärkein ja samalla myös haasteellisin tehtävä on saada henkilöstön hyvinvointi ja viihtyminen näkymään palveluissa ja niiden laadussa. Pyrimme huolehtimaan tästä työntekijöiden mahdollisuuksilla vaikuttaa työnsä sisältöihin sekä riittävällä työnkierrolla.”

Hotel & Spa Resort Järvisydämen henkilöstössä on työntekijöitä, jotka ovat olleet yrityksen palveluksessa pitkään ja tuntevat historian läpikotaisin. Työntekijät ovat kehittyneet yrityksen mukana ja yrityksen kasvun myötä myös työnkuvat ovat kehittyneet.

“Rekrytoinnissa olennaista on töihin tulevan henkilön asenne, tahtotila ja innostuneisuus. Asennetta ei voi opettaa, mutta tiedot ja taidot ovat opittavissa. Vastuuta jaetaan sitä haluaville ja toimenkuvista pyritään luomaan mahdollisimman laajoja.”

Kohti ekologisempaa matkailua

Järvisydämen tulevaisuus näyttää valoisalta. Kasvava trendinä on elämyksellinen matkailu sekä luonnon rauhallisuudesta nauttiminen. Koko Suomen mittakaavassa matkailu on nostanut näkyvyyttään ja matkailu ulkomailta Suomeen on lisääntynyt. Tulevaisuudessa Järvisydän aikoo kasvattaa järvialueiden tunnettavuutta ja saavutettavuutta sekä laajentaa ja kehittää palveluitaan ekologisempaan suuntaan.

“Meidän  teema on ekologisuus. Pyrimme kehittämään keskuksen ekologisuutta esimerkiksi hyödyntämällä aurinkoenergiaa, maalämpöä ja sähköä aktiviteettivälineissä. “

Matkailualalla digitalisaatio menee eteenpäin kovaa vauhtia ja se näkyy esimerkiksi varausjärjestelmien kehittymisenä sekä verkkokaupan integraationa. Jos Järvisydän lähtisi uudestaan mukaan Kasvu Open -sparraukseen, Koivulan mukaan tällä kertaa keskityttäisiin laadun ja automatisoinnin kehittämiseen sekä kannattavuuteen. Vinkkinä muille sparraukseen tuleville Koivula rohkaisee tutustumaan laajasti mylläreihin ja muihin yrittäjiin.

Hotel & Spa Resort Järvisydän ja Veli-Matti Koivula ovat mukana Kauppalehden Kasvajat -kiertueella Turussa 22.5.2019. 

NYT LUETAAN: