Yhteistyö vahvistaa pk-yritysten kasvua

Kasvu Open ja sen valtakunnalliset yhteistyökumppanit tekevät työtä, joka parantaa suomalaisten pk-yritysten elinvoimaisuutta ja kasvukykyä.


Kasvu Open ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit Nordea, If, Varma, Boreo, Yritysjuristi, TT-säätiö, Jyväskylän kaupunki, Technopolis ja Yksityisyrittäjäin säätiö ovat sitoutuneet suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseen.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat pk-yrityksille maksuttoman sparrauksen. Sparraus tukee julkisen sektorin toimintaa ja täyttää sen mahdollisia resurssivajeita sekä luo innovatiivisia ratkaisuja pk-yritysten kasvun haasteisiin.

– Sparrausohjelmiimme osallistuu vuosittain lähes 300 pk-yritystä ympäri Suomea. Ilman yhteistyökumppaneita sparraus tässä mittakaavassa ei olisi mahdollista, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Yhteistyössä jokaisen rooli on merkityksellinen

Kasvu Open on voittoa jakamaton yleishyödyllinen yhtiö, jonka toiminta perustuu yhteistyökumppaneiden rahoitukseen.

Seppälä kertoo, että Kasvu Openin kumppanit ovat kuitenkin enemmän kuin kattotason toiminnan mahdollistaja. Kumppaneiden vapaaehtoiset asiantuntijat tekevät vapaaehtoistyötä sparraajina.

– Kumppanit ovat konkreettisesti sitoutuneet pk-yritysten kasvun tukemiseen. Heidän ansiostaan saamme yritysten sparraajiksi asiantuntijoita esimerkiksi kasvukyvykkyyden, omistajaosaamisen ja rahoitusvalmiuden teemoista, Seppälä sanoo. 

Kasvu Openin valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden lisäksi pk-yrityksiä tukee vuosittain lähes 60 ohjelmakohtaista yhteistyötahoa. 

– Kaikilla, niin sparrausohjelmien kumppaneilla kuin muilla yhteistyötahoilla, on merkitystä tälle ekosysteemille. Jokaisella kumppanillamme on tärkeä rooli, jossa voi vaikuttaa pk-yritysten menestykseen ja kasvuun, Seppälä tiivistää.

Katso kaikki Kasvu Openin yhteistyökumppanit

MEDIAYHTEYDENOTOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi