Kasvu on kamppailua

Kunnat läpikäyvät parhaillaan kaikkien aikojen suurinta muutosta toimintaympäristössään. Painetta muutokseen tulee tällä kertaa erityisesti ulkoa. Toteutuessaan maakunta- ja soteuudistus muokkaa kuntien tehtäväkenttää voimakkaasti. Kuntien tehtävät keskittyvät tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaan sivistykseen, vapaa-aikaan, tekniikkaan, hyvinvoinnin edistämiseen ja elinvoimatehtäviin. Ei pidä unohtaa myöskään paikallisen demokratian ylläpitämisen tehtävää, joka ei ole mikään itsestäänselvyys. Onnistuakseen se vaatii rajusti työtä ja innovaatioita.

Häviäjien ja menestyjien uusjako

Olen jo muutaman vuoden ajan nähnyt muutoksen keskellä vahvaa uusjaon läsnäoloa. Uusjako kuntien kesken tapahtuu parhaillaan ja tulevaisuudessa voittajien ja häviäjien kesken. Maailmanlaajuisilta megatrendeiltä kaupungistumiselta ja digitalisaatiolta ei voi välttyä vaan niiden kanssa on opittava elämään. Tiedeyhteisö taitaa viitata tähän puhumalla resilienssistä. Häviäjät eivät pärjää muuttuvan maailman myllerryksessä, kun taas voittajat sopeutuvat ja löytävät siitä mahdollisuuksia.

Erilaisuus, ihmisläheisyys, vaihtoehtojen tarjoaminen ja kasvuhalukkuus auttavat maaseutumaisia kuntia pärjäämään nyt ja tulevassa. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kuntien tehtävät siis muuttuvat. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tehtäväkenttä ja toimintaympäristö eivät helpotu eivätkä yksinkertaistu. Me kunnat vastaamme myös jatkossa tärkeistä tehtävistä, joiden hyvin hoitamiseksi on ponnisteltava. Toimintaympäristö verkottuu entistä enemmän, ja johtaminen monipuolisemmassa ympäristössä on yhä haastavampaa.

Elämänlaadun ja elinvoiman eteen töitä monella rintamalla

Laukaassa olemme valmistautuneet muutokseen mm. uusimalla kuntastrategiamme ja etsimällä parasta toimintamallia elinkeinotyöhön. Kuntastrategia laadittiin laajan osallistamisen kautta tunnistamalla tärkeimpiä arvoja, tavoitteita ja keinoja. Osallistimme prosessiin henkilöstön, kuntalaiset, päättäjät ja vahvasti myös yrittäjät. Olemme kasvuhaluisia ja ymmärrämme yhteisin päätöksin mitä tämä tarkoittaa: olemme aktiivisia maanhankinnassa ja -jalostuksessa, markkinoimme ja myymme aktiivisesti, panostamme entistä paremmin asiakaspalveluun, haemme konsensusta ja tyydymme siihen. Tunnistamme myös yritysten merkittävän roolin paikallisen elinvoiman vahvistajina.

Tulevaisuuden paikallisyhteisön aktiivisuus ja viihtyisyys on paljolti myös 3. sektorin käsissä. Erilaisten yhteisöjen elinvoimaisuuden varmistaminen on kunnille merkittävää. Urheiluseurat, kulttuuritoimijat ja muut yhteisöt ja niiden elinvoima tuovat kuntalaisten elämään laatua ja sisältöä. Harrastukset ja vapaa-aika ovat tutkitusti ihmisten elämänlaadun kärkipään mittareita. Yksinkertainen johtopäätös on siis panostaa näihin asioihin myös kunnan puolesta.

Samalle puolelle pöytää

Jo pari vuotta sitten kokoonnuimme Laukaan yrittäjien hallituksen kanssa pohtimaan silloista elinkeinostrategian valmistelua. Muutoinkin tapaamme yrittäjäväen kanssa säännöllisesti ja keskustelemme maailman menosta, valmisteltavista asioista ja elinkeinotyön ohjaamisesta. Kuitenkin tuossa nimenomaisessa kokouksessa koin saaneeni ison opin. Eräs yrittäjä kysäisi, eikö Laukaa voisi toimia toisin? Miksi näemme helposti itsemme aina pöydän eri puolilla? Laukaa voisi marssia kuntien eturintamassa ja rakentaa uuden kumppanuuteen perustuvan mallin.

Jatkossa emme siis tyytyisi pelkästään lähettämään kyselyitä ja selvittämään yrittäjien tahtotiloja, vaan pikemminkin rakentamaan ratkaisumme keskustelun ja yhteisen vaikuttamisen kautta. Tämä oli hyvä myyntipuhe ja omassa mielessäni monta palasta loksahti paikoilleen – näinhän tämä kuuluu tehdä! Päähän pälkähti ajatus kumppanuusfoorumista, johon voimme kokoontua kunnan viranhaltijoiden, päättäjien ja yrittäjien kesken keskustelemaan perinpohjaisesti asioiden kokonaisvaikutuksista. Laukaassa meillä on vahva kulttuuri osallistamisesta. Keskustelu on ollut reipasta, mutta ei aina kovin avointa ja eri osapuolia sitouttavaa. Tavanomaiset avoimen osallistamisen keinot rikastettuna kumppanuusfoorumilla vahvistavat ajatusten hitsautumista yhteen ja kirkastavat etenemisen suuntaa. Ymmärrys ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamisen keinoihin parantavat menestymisen mahdollisuuksia. Kokemukseni mukaan ihmiset, niin järjestöt kuin yrittäjätkin, kaipaavat vaikutusvaltaa ja sitä kannattaa myös heille antaa. Näin syntyvä lopputulos ei ole pelkästään parempi, vaan väki myös sitoutuu ja ”ostaa” yhteiset ponnistelut paremmin.

Kasvun kurssi työteliäs

Puhuin aiemmin voittajista ja häviäjistä kuntakentässä. Olen oppinut, että kenenkään ei tarvitse olla ikuisesti häviäjä, mutta kukaan ei myöskään pysyvästi ole voittaja. Asioiden ja menestymisen eteen on tehtävä töitä. Kasvuhalukkuus näkyy meillä Laukaassa asukkaiden hyvinvoinnin edistämisenä, uusien asukkaiden hankinnassa ja elinkeinotyössä. Kasvukurssi on työteliäs, mutta vitaali. Kasvu vaatii investointeja, joita lapsirikkaassa kunnassa teemme erityisesti koulupuolella. Toimintaympäristö muuttuu. Uusjaon jälkeen haluan Laukaan kunnan olevan tasapainoisessa taloustilanteessa ja tunnettu siitä, että paikallisyhteisömme on aktiivinen ja yhä useampi yritys tavoittelee kasvua ja työllistää enemmän ihmisiä. Kasvua ei siis kunnassa tule mitata pelkästään yhden vuoden verotulokertymän perusteella, vaan oheismuuttujina on tarkasteltava pidemmällä ajanjaksolla asukasmäärän, työpaikkojen määrän ja erilaisten laadullisten muuttujien kehitystä.

Olen aiemmin saanut olla mukana Kasvu Open -sparrauksissa myllärinä. On mielettömän hienoa kohdata etenemishaluisia yrityksiä ja pyrkiä antamaan heille jotain ajatuksen arvoista. Usein näissä tilanteissa olen itse saamapuolella. Kannustan jatkossakin niin laukaalaisia kuin muitakin yrityksiä kasvuun. Suomi elää siitä, että joku jalostaa ideoitaan ja tuotteitaan työpöydältä myyntiin ja aina maailmalle. Me kunnat voimme parhaimmillamme hyvän yhteisen ilmapiirin vallitessa olla hyvä kumppani yrityksille. Yhteistyön vahvistamiseksi kannattaa siis kamppailla. Älä siis tyydy vallitsevaan tilanteeseen tai ole häviäjä tai voittaja. Työskentele, kamppaili, tee yhteistyötä ja rakenna ympäristö toimintakelpoiseksi. Siihen minäkin pyrin.