Kasvu Open aloittaa yhteistyön Suomen Uusyrityskeskusten kanssa

Suomen Uusyrityskeskukset ry on Suomen 30 alueellisen Uusyrityskeskuksen yhteistyöjärjestö. Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.

Suomen suurimmalle kasvun sparrausohjelma Kasvu Openille Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsenyys on väylä tarjota apua yrityksille niiden kasvuhaasteissa. 

– Kasvu on nyt koko Suomen kannalta tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Uusyrityskeskuksilla on tärkeä rooli uusien, kannattavien yritysten rakentamisessa. Yhteistyössä voimme tukea näiden yritysten kasvukykyä muun muassa kaikille yrityksille avoimien sparrausten, työkalujen ja verkoston avulla, kertoo Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Uusyrityskeskus sparraa alkuvaiheen yrittäjiä

Yrittäjäksi aikova saa Uusyrityskeskuksesta henkilökohtaista sparrausta yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen. Yritysneuvojien lisäksi verkostossa on eri alojen asiantuntijoita (mm. tilitoimistot, mainostoimistot ja lakiasiaintoimistot), jotka osallistuvat neuvontaprosessiin talkootyönä.

Toiminnan tavoitteena on madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ja sitä kautta edistää uuden yrittäjyyden syntymistä Suomessa. Neuvonnan avulla varmistetaan myös uusien yritysten selviytyminen alkutaipaleella. Uusyrityskeskuksissa arvioidaan tarkasti liikeidean kannattavuus ja asiakkaan yrittäjävalmiudet.

Jopa 80 prosenttia Uusyrityskeskusten kautta syntyneistä yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Vastaava osuus kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on vain 50 prosenttia.

Lue lisää Uusyrityskeskuksen palveluista:

Lista Suomen Uusyrityskeskuksista löytyy osoitteesta: https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/.

Kannattaa tutustua myös Uusyrityskeskusten vuosittain päivittyvään Perustamisopas alkavalle yrittäjälle -julkaisuun osoitteessa: https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi