Kasvua vai taistelua – Nyt kumppaneita tarvitaan

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Haaste on heitetty niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Niin terveydelle kuin taloudellekin. Kysynnälle ja tarjonnalle. Oma arki eläkevakuutusyhtiössä tarjoaa ainutlaatuisen näkymän suomalaisten yritysten tilaan ja toimintakenttään. Tuntuu uskomattomalta, kuinka rajulla tavalla yritykset – pienistä suuriin – ovat tulleet vedetyksi kasvun teemoista toiminnan jatkuvuuden varmistamisen pariin.

Näin poikkeuksellisena aikana asiakkaiden kanssa keskustellessa korostuvat hyvin vahvasti juuri tähän hetkeen sidotut teemat: maksuvalmius ja rahoituksen varmistaminen sekä mahdolliset henkilöstöön liittyvät vaikeatkin muutokset ja päätökset.

Haluankin jakaa hieman tietoa ja havaintojani näistä aiheista.

Maksuvalmius

Yksi iso osa yrityksen kuukausittaisia kuluja ovat työeläkemaksut. Sekä YEL- että TyEL-maksuihin on nyt saatavilla viivästyskorotonta maksuaikaa. Lisämaksuajalta peritään nykyinen 2 %:n vakuutusmaksukorko. Hallitus on lisäksi hyväksynyt työmarkkinajärjestöjen esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta. Asian valmistelu on edennyt sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, ja alennuksen suuruus olisi 2,6 prosenttia toukokuun ja joulukuun välisenä aikana maksetuista TyEL:n alaisista palkoista. Lue tarkat ajantasaiset tiedot näistä aiheista verkkosivuiltamme.

Rahoituksen varmistaminen

Rahoituksen saatavuus on kriisin keskellä oleville toimialoille ensisijaisen tärkeää. Yritysten kumppanina haluamme omalta osaltamme levittää tietoa niistä keinoista, joita yrityksillä on käytettävissään rahoituksen varmistamiseksi.

Liikepankit, Suomen Pankki, Finnvera, Business Finland ja ELY-keskukset ovat kaikki ryhtyneet vahvoihin toimiin yritysten rahoituksen turvaamiseksi. Näitä toimia todella tarvitaan.

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteeseen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Oma ohjeeni tässäkin hetkessä on: ole kumppaneihin ajoissa yhteydessä. Mitä aikaisemmin keskustelu rahoitusmahdollisuuksista aloitetaan, sitä parempi.

Henkilöstö

Osa koronan aiheuttamaa inhimillistä tragediaa on tartuntaketju, jossa taudin vaikutukset siirtyvät ihmisistä yrityksiin ja yrityksistä työntekijöihin. Kun yhteiskunta on monilta osin virransäästötilassa, useissa yrityksissä joudutaan kohtaamaan raskaita hetkiä lomautuksien tai YT-neuvottelujen parissa.

Nämä molemmat ovat asioita, joiden ajatteleminen on jo voimia vievää ja raskasta. Tilanne ei ole helppo henkilöstölle eikä johdolle, mutta liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta päätökset voivat olla välttämättömiä. Oikeita vastauksia näihin hetkiin ei ole. Alla omat kolme nostoani vaikeiden muutoshetkien keskelle:

  • Viestintä – tilanteen haastavuudesta huolimatta ei voi liiaksi korostaa selkeän ja ymmärrettävän viestinnän tärkeyttä. Muutoksen tuomaa painetta vähentää selkeä ymmärrys muutoksen vaikutuksista sekä myös mahdollisesta prosessista YT-neuvottelujen ja lomautusten hetkellä. Taloudellinen hätä on helpompi ymmärtää, kun tietää missä yrityksen liiketoiminta kokonaisuutena menee.
  • Vaikea tilanne koskee kaikkia, niin johtoakin. Muutoksen läpiviennissä avainhenkilöiden ja johdon oma jaksaminen ja suoriutuminen välittyy koko henkilökuntaan ja liiketoiminnan toimivuuteen.
  • Henkinen kuormitus – liiketoiminnan kriisiytyminen on usein alku myös joidenkin yksilöiden elämän kriisiytymiselle. Henkinen kuormitus on työkyvyn ja työsuorituksen kannalta hyvin merkittävä tekijä ja vaikuttaa näin ollen koko liiketoimintaan.

Huoli yritysten tulevaisuudesta on kasvanut hetkessä suureksi. Todellinen testi ei ole enää se, onnistummeko välttämään vaikeudet. Ne näyttävät väistämättömiltä. Kyse on siitä, annammeko vaikeuksien nujertaa meidät vai päätämmekö pärjätä ja auttaa toisemme hankalien hetkien läpi.

Haluamme omalta osaltamme tehdä kaiken tehtävissä olevan, jotta suomalaisten yritysten ja yrittäjien iskunkestävyys olisi taudin aiheuttamia vaikutuksia kovempi.

Viimeisenä aiheena haluan vielä nostaa esiin kunnioituksen monia yrittäjiä ja yrityksiä kohtaan. Yrittäjien kanssa käymissäni keskusteluissa on välittynyt vaikeina hetkinä vahva usko tulevaan ja kyky nopeaan reagointiin ja jopa täysin uusien liiketoimintamallien rakentamiseen.