Kasvun edellytykset – Uskalla unelmoida, malta suunnitella

Pääkaupunkiseudun Kasvupolun ensimmäinen Kiitoratapäivä starttasi torstaiaamun tihkusateesta huolimatta hyvällä fiiliksellä, kun Epicenterin ovien avauduttua positiivista energiaa huokuva tunnelma tempaisi minutkin mukaansa. Sekä meissä mylläreissä että kasvuyrittäjissä oli mukana paitsi kokeneita konkareita myös tuoreempia kasvoja, kaikki odottavissa tunnelmissa.

Urani Azetsilla on mahdollistanut minulle mahtavia kokemuksia ja tämän päivän myötä olen taas yhden rikkaampi, kun sain kunnian olla ensimmäistä kertaa mukana Kasvu Openin myllärinä haastamassa mukaan valittujen kasvuyrityksen päättäjiä kasvun mahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta.

Kasvu Openin Maria Häkkinen toivotti inspiroivalla avauksellaan väen tervetulleeksi, minkä jälkeen 15 kasvuyrittäjän oivalliset kolmen minuutin pitchit virittivät meidät päivän teemoihin. Pitchaaminen ei ole kovin helppo laji. Oli hienoa huomata, kuinka moni yrittäjä oli nähnyt vaivaa saadakseen kuulijat koukkuunsa, ja innostumaan kanssaan juuri heidän liikeideastaan.

Pääsin ilokseni itse sparraamaan viiden erilaisen yrittäjän kanssa, viidestä varsin kiinnostavasta yrityksestä. Olin etukäteen tutustunut yrittäjien toimittamiin materiaaleihin sekä yritysten verkkosivuihin, sosiaalisen median kanaviin ja lähiajan uutisointiin. Tämä antoi hyvää pohjaa keskusteluille ja 45 minuutin mylläröintituokiot osoittautuivat lopulta hyvinkin lyhyiksi istunnoiksi, toisten kanssa keskustelua kun olisi riittänyt paljon pidempäänkin.

Oli hienoa kuulla, kuinka monelta kannalta yrittäjät olivat puntaroineet yrityksensä toimintaa ennen Kiitoratapäivää ja kuinka perusteellisesti valmistautuneita he olivat. Näillä kaikilla yrityksillä on todellinen mahdollisuus menestyä!

Kassavirtaennusteella katse tulevaan

Kaikki mylläröimäni yritykset olivat liiketoiminnaltaan ja tilanteeltaan hyvin erilaisia, mutta keskustelujamme yhdisti kolme teemaa: kannattavuus, kassavirta ja kansainvälistyminen.

Talouden suunnittelu ja liiketoiminnan kasvun realistinen ennustaminen lukujen valossa ovat hallitun kasvun keskeisiä tukitoimia. Etenkin liiketoiminnan laajentuessa ja ulkomaille suunnattaessa on tärkeää seurata yrityksen rahavirtoja ja niiden riittävyyttä. Kasvu tuo mukanaan väistämättä esimerkiksi kalustoon, henkilöstöön tai markkinointiin kohdistuvia investointeja. Purkamalla nämä auki kassavirtaennusteeseen, päästään hyvin kiinni siihen, milloin kassasta on lähdössä rahaa ja milloin taas uusien investointien tuoman hyödyn voidaan olettaa näkyvän sisääntulevana rahavirtana. Välillä tähän voi mennä pitkäkin aika.

Kassavirtaennusteen huomioiden pohjalta saadaan tukea esimerkiksi palkanmaksukyvyn varmistamiseksi. Lisäksi voidaan todentaa myös hetkelliset lisärahoituksen tarpeet jo ennen kuin pankkitilin saldo siihen hälyttää. Lisärahoituksen järjestäminen yrityksen sisältä tai ulkopuoliselta rahoituslaitokselta on huomattavasti helpompaa, kun sitä ei tarvitse tehdä akuutissa kiireessä. Yrittäjällä on ajoissa tiedossaan tarvittava rahasumma ja oletettu rahoitustarpeen kesto.

Budjetoinnilla kasvu hallintaan

Kassavirran seuraamisen ohella budjetointi ja ennustaminen ovat keskeinen osa liiketoiminnan suunnittelua ja muutosvaiheissa se on jopa vielä tavallista tärkeämpää. Tämä koetaan välillä hieman puuduttavana tai jopa turhana työnä. Parhaimmillaan tarkkaan laadittu budjetti toimii kuitenkin tärkeänä työkaluna yritykselle. Budjettia laadittaessa yrittäjän pitää väistämättä katsoa tulevaisuuteen ja miettiä tarkasti, millaisena omat visiot näyttäytyvät lukujen muodossa. Mitä toimenpiteitä esimerkiksi 15% liikevaihdon kasvu vaatii toteutuakseen ja missä vaiheessa uuden investoinnin voidaan olettaa tuovan haluttua tulosta. Kun budjettia verrataan toteutuneisiin lukuihin, saa yrittäjä tärkeää näppituntumaa siitä, miten todellisuus poikkeaa suunnitellusta, mikä poikkeamiin on syynä ja mitä niistä voidaan oppia.

Kasvuvaiheessa muutoksia suunniteltuun tulee varmasti ja se kuuluu asiaan. Yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmän kysynnän kasvu voi lähteä arvioitua nopeampaan nousuun, mikä tuo mukanaan muutoksia myös suunniteltuihin henkilöstö-, valmistus- tai toimituskustannuksiin. Investoinnit uusiin tuotantolaitteisiin voivat tuoda budjetoitua hitaammin säästöä tuotteiden valmistuskustannuksiin, mikä näkyy myös arvioitua hitaampana tuloksen parantumisena.

Budjetoinnin ja toteuman seurannan kautta voidaan tehdä myös tärkeitä huomioita yrityksen kulurakenteesta, mikä taas helpottaa esimerkiksi tukitoiminnoille, kuten vaikka markkinoinnille kohdennetun budjetin määrittämistä. Tällaisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia on helpompi ottaa etukäteen huomioon, kun budjetointi ja ennustaminen kuuluvat yrityksen arkirutiineihin ja poikkeamiin voidaan puuttua nopeasti.

Uskalla unelmoida, malta suunnitella ja anna palaa

Kaiken kaikkiaan Kiitoratapäivään osallistuminen oli hyvin mielenkiintoista. Päivästä jäi mieleeni erityisesti yrittäjien sinnikkyys ja luottamus omaan tekemiseen sekä uskallus unelmoida suuria. Olen varma, että tässä kohtaa unelmat eivät jää vain haaveiksi. Useammasta päivään osallistuneesta yrityksestä kuullaan vielä – varmasti myös kansainvälisen menestyksen myötä. Kiitos kaikille täyden panoksensa peliin pistäneille yrittäjille ja onnea tulevien tavoitteiden saavuttamiseen!

Ohjeeksi kaikille kasvuyrityksille antaisin seuraavaa: Uskalla unelmoida – Malta suunnitella – Anna palaa!

NYT LUETAAN: