Kasvuyrityksen hiilijalanjälki kuriin Ilmastositoumuksen avulla

Vastuullisuus on iso teema, joka puhuttaa yritysmaailmassa. Yksi konkreettinen ekoteko on tarttua ilmastoasioihin. Keskuskauppakamari lanseerasi vuoden 2019 lopussa päästövähennyksiä edistävän Ilmastositoumuksen, joka on saanut monet kasvuyritykset tarttumaan tuumasta toimeen.

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus on toistaiseksi ainoa järjestelmä Suomessa, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat vähentää päästöjään luotettavasti ja osoittaa olevansa hiilineutraaleja. Tunnusta voi hakea sitoutumalla tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä. 

Keskuskauppakamarin itsesäätely- ja vastuullisuusjohtaja Stina Wikberg näkee, että aihe on tärkeä yrityskentälle, ja siksi myös Keskuskauppakamari pyrkii auttamaan yrityksiä.

– Kun Ilmastositoumus julkaistiin vuoden 2019 lopussa, ajattelin tuolloin, että ilmastoasioista puhutaan paljon, mutta niiden eteen tehdään vielä vähän. Onneksi pikkuhiljaa on ruvettu myös käytännön tekoihin, Wikberg sanoo. 

Toistaiseksi neljälle yritykselle on myönnetty tunnus Ilmastositoumuksesta. Mitä laajemmalle tieto sitoumuksesta leviää, sitä suurempi merkitys sillä ja koko vastuullisuuspuheella on Wikbergin mielestä. 

– Ei pidä vähätellä sitäkään, että jos kaikki yritykset pyrkisivät olemaan hiilineutraaleita, se olisi valtavan iso juttu koko maapallolle ja tuleville sukupolville. Yrityskenttä ei voi ummistaa silmiään ilmastonmuutokselta, Wikberg painottaa.

Julkinen keskustelu ja liiketaloudelliset paineet ajavat ilmastotekoihin

Monesti vastuullisuuteen isketään leima kulueränä. Stina Wikberg näkee asian toisin: sen sijaan, että vastuulliset toimenpiteet olisivat rahasyöppöjä, ne tuovat pidemmällä aikajänteellä säästöjä. Vaikka yritys voi joutua tekemään investointeja aluksi, vastuullinen toiminta palkitsee myöhemmin.

– Esimerkiksi jos yritys vähentää työmatkustamista tai vaihtaa matkustusvälineen ympäristöystävällisemmäksi, se tarkoittaa usein myös pienempiä kustannuksia. Euromääräiset edut voivat olla merkittäviä, Wikberg havainnollistaa.

Liiketaloudellista painetta luo myös se, että nykyään yhä useammassa tarjouskilpailussa ja rahoitushakemuksessa kysytään yrityksen vastuullisuudesta, kuten hiilijalanjäljestä ja ilmastoteoista. Jos ympäristöasioita ei ole miettinyt ajoissa, hyvä kauppa tai tärkeä rahoitus voi mennä helposti sivu suun.

Keskuskauppakamari on tehnyt Ilmastositoumuksen hakemisen mahdollisimman yksinkertaiseksi. lkuun pääsee Keskuskauppakamarin järjestämissä päästövähennyskoulutuksissa, joihin on osallistunut jo yli 200 yritystä. 

Erityisesti julkinen keskustelu asettaa yritykset valokeilaan. Mitä valveutuneempia kuluttajat ovat, sitä enemmän yrityksellä on paineita toimia. Niinpä Ilmastositoumus on Wikbergin mukaan ennen kaikkea viestinnän väline, jolla yritys voi osoittaa vastuullisuutensa. Se on ulkopuolisen ja puolueettoman tahon myöntämä merkki, joka tuo yritykselle uskottavuutta.

– Moni yritys on jo nyt vastuullinen, mutta siitä ei ehkä ole osattu kertoa esimerkiksi sidosryhmille ja asiakkaille. Vastuullisuustyöstä saatavat hyödyt kasvavat, kun tehdyistä toimista myös viestitään, Wikberg huomauttaa.

LUE: Ihmisoikeusvastuusta etulyöntiasema kasvuyritykselle

Käytännölliset työkalut auttavat alkuun kasvuyrityksen päästövähennyksissä

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksessa otetaan huomioon erityisesti yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt. Koska jo pelkästään hiilijalanjäljen laskeminen voi olla iso ponnistus kasvuyritykselle, Keskuskauppakamari on tehnyt Ilmastositoumuksen hakemisen mahdollisimman yksinkertaiseksi.

Ensin yrityksessä on tehtävä henkinen päätös tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Vasta tämän jälkeen yritys pääsee laskemaan hiilijalanjälkensä valmiiden laskureiden avulla. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. Alkuun pääsee Keskuskauppakamarin järjestämissä päästövähennyskoulutuksissa, joihin on osallistunut jo yli 200 yritystä. 

– Haluamme auttaa yrityksiä käytännönläheisillä ja helposti lähestyttävillä apuvälineillä ja tasoittaa näin yrityksen matkaa vastuullisuuden tiellä, Stina Wikberg kertoo. 

Hiilijalanjäljen laskemista seuraa päästövähennyssuunnitelman tekeminen. Siihen yritys kirjaa konkreettiset toimenpiteet, joilla se alkaa vähentää päästöjään. Kun Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt suunnitelman, yritys saa oikeuden käyttää Ilmastositoumus-tunnusta. 

Jatkossa päästövähennyksien toteutumista seurataan vuosittain. Wikberg muistuttaa, että kun yritys on saanut Ilmastositoumus-tunnuksen, matka vasta alkaa. 

– Uskon, että yritysten ilmastovastuun merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Siksi toivon, että yritykset ymmärtävät, miten pitkäjänteistä työtä ilmastovastuun kantaminen on, Wikberg näkee. 

Ilmastositoumus kannattaa – neljä syytä sitoutua muutoksiin

  1. Yrityksesi saa konkreettisia apuvälineitä hiilijalanjäljen laskemiseen.
  2. Hiilijalanjäljen pienentäminen voi vähentää yrityksesi kustannuksia.
  3. Yrityksesi voi päästä helpommin mukaan tarjouskilpailuihin ja rahoitushakuihin.
  4. Asiakkaasi ja sidosryhmäsi arvostavat ja vaativat ilmastovastuullista toimintaa.