Kasvuyrityksen tärkeä kolmiyhteys: rahoitus, omistajuus ja riskienhallinta

Kasvu Open on kasvuyritysten sparrausohjelma.

KPMG:n laki- ja veroasiantuntija Risto Heinänen pitää erityisesti kolmea osa-aluetta kasvuyrityksen menestyksen mittarina: riittävä rahoitus, selvä omistajastrategia ja asiallinen riskienhallinta.

Juristiksi kouluttautunut Risto Heinänen on toiminut yli 10 vuotta tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluja tarjoavan KPMG:n liiketoimintajohtajana. Enimmäkseen Heinänen on ollut tekemisissä perheyritysten ja julkishallinnon kanssa. Lähes poikkeuksetta samanlaiset perusongelmat ja kipupisteet tulevat vastaan; erityisesti rahoitukseen, omistajuuteen ja riskienhallintaan liittyvät kysymykset mietityttävät kasvuyrityksiä.

Heinäsen mukaan kasvuyritykselle rahoitus on aina ongelma. Silloin täytyy miettiä rahoituksen lähteitä, rahoituskelpoisuutta sekä omistajien henkilökohtaista riskienhallintaa. Onko yrittäjän tarpeen käyttää omaa pääomaa vai saisiko jostain ulkopuolista rahoitusta?

LUE: Viisi vinkkiä oikean rahoitusvaihtoehdon valintaan

Toinen kysymys on riskienhallinta, johon jokaisen yrityksen olisi syytä uhrata aikaa. Kun vaikkapa tavallisesta arjesta poikkeava tilanne yllättää ja markkinat heilahtelevat, etukäteen varautuminen auttaa kummasti. Tässä mielessä vuoden 2020 koronakriisi on ollut monelle yritykselle piinaavaa aikaa mutta myös oppimisen paikka.

”Kasvuyrityksen kannattaa miettiä jo liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, miten paljon yritys ja omistajat voivat ottaa riskejä ja hallita niitä.”

Riittävä riskienhallinta takaa, että omistajat ja yritys voivat keskittyä paremmin liiketoimintaa – oli markkinatilanne mikä hyvänsä. Riittävä taso kuitenkin vaihtelee, sillä jokainen yritys sidosryhmineen on uniikki kokonaisuus.

– Kasvuyrityksen kannattaa miettiä jo liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, miten paljon yritys ja omistajat voivat ottaa riskejä ja hallita niitä. Ennakoinnin merkitystä ei voi väheksyä, Heinänen muistuttaa.

Sama pätee Heinäsen mukaan esimerkiksi osakassopimukseen, joka tehdään olettaen, ettei sitä koskaan tarvitse kaivaa esille.

– Se on kuitenkin tavallaan vakuutus pahan päivän varalle, jos asioista ei muutoin pystytä sopimaan, Heinänen sanoo.

Kolmas yritysten kipupisteistä on Heinäsen mukaan useimmiten omistajuus: Mikä on yhtiön tarkoitus? Kuka yhtiön voi omistaa? Miten omistajuus tulee nähdä? Hän suosittelee tarkastelemaan omistajuuteen liittyviä hyötyjä ja haittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Sparraus on monelle Kasvu Open -sparraajalle yhteiskuntavastuuta. Kasvuyritysten sparraus on pro-bono -työtä.
Moni sparraaja kokee, että heillä on tietynlainen yhteiskuntavastuu olla mukana auttamassa nuorempia yrittäjiä sellaisissa haasteissa, joihin he eivät välttämättä itse osaa edes varautua.

Sparrauksesta apua yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Vahvan konsulttitaustansa ansiosta Heinänen on saanut kasvatettua merkittävän kontaktiverkoston, josta ammentaa omaa osaamista. Hän arvostaa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta ja haluaa siksi auttaa yrityksiä kasvamaan – kokoluokkaan ja toimialaan katsomatta. 

Parhaimmillaan kasvuyritys saa sparrauksesta arvokasta tietoa, jota ei muualta saa. Asiantuntijan neuvoja ja ajatuksia voi hyödyntää jopa vuosia. Heinänen näkee sparraustilanteen eräänlaisena ajatusten brainstormauksena, jossa mennään aina liiketoiminta edellä.

– Sparrauksesta on ehkä turha hakea valmiita ratkaisuja, koska asioita ei ratkaista sormia napsauttamalla. Sparraus on vaihtoehtoisten ajatusten tarjoilemista, mikä on ylipäätään kasvuyritykselle mahdollista. Näissä ajatuksia herättävissä keskusteluissa on suurin arvo yrityksen kasvulle. Toki Kasvu Openin Kasvupolut ovat sparraajillekin uniikkeja tilaisuuksia tavata mielenkiintoisia kasvuyrityksiä omistajineen, Heinänen näkee. 

Kasvuyrittäjän kannattaa myös muistaa, että ollessaan yksin yrittäjä on todella yksin. Verkostoituminen on Heinäsen mielestä kaiken a ja o.

– Kasvu Open on verkosto, jossa pääsee luomaan isonkin kontaktiverkoston itselleen. Keskustelut niin sparraajien kuin vastaavassa tilanteessa olevien kasvuyrittäjien kanssa avaavat mahdollisuuksia yhteistyöhön ja toivottavasti myös liiketoiminnan kasvattamiseen, Heinänen sanoo. 

Sparrauksessa mennään suoraan asiaan, joten valmistudu hyvin

Kun yritys osallistuu sparraukseen, paras lopputulos syntyy valmistautumalla ennakkoon. Tällöin ei hukata aikaa vaan päästään suoraan itse asiaan. Risto Heinäsen mielestä Kasvu Openissa pääsee kuin valmiiseen pöytään, joten pöydän antimista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti.

– Yrittäjän on hyvä miettiä, millaisia haluja hänellä on, mitä hän tavoittelee ja mihin teemoihin hän kaipaa sparrausta. Kun pelikenttä on rajattu, saadaan konkreettisempia työkaluja kasvuyrityksen avuksi. Jos taas tulee takki auki, keskustelu jää usein hyvin yleiselle tasolle, Heinänen ohjeistaa.

Toisin sanoen mitä valmistautuneempi yritys on, sitä hedelmällisempi sparraustilannekin on. Selvä visio auttaa eteenpäin. Lisäksi Heinänen neuvoo yritystä miettimään, mitä se on valmis tekemään, jotta omat tavoitteet toteutuvat. Mukaan ei kannata lähteä vain osallistumisen ilosta. 

– Tilanne on sama kuin jos yritys itse lähtee myymään palvelujaan eikä tiedä, mitä asiakkailtaan haluaa tai mitä hyötyä palveluista on asiakkaille, Heinänen kiteyttää.

NÄIN VALMISTAUDUT SPARRAUKSEEN

  • Valmistaudu ennakkoon miettimällä yrityksen haluja ja tavoitteita, jotta saat sparrauskeskusteluista eniten hyötyä. ”Think big and out of the box.”
  • Pohdi etukäteen, mitä olet valmis tekemään, jotta yrityksen tavoitteet toteutuvat.
  • Asennoidu avoimesti sparraajan uusiin ajatuksiin. Muista, että sparrauksesta saat harvoin valmiita ratkaisuja.