Koronan vaikutus yritysten rahoitukseen

Koronan vaikutus yritysten rahoitukseen puhutti koko kevään, ja puhuttaa edelleen. Myös kiinnostus pankkien elinvoimaisuuteen kiinnostaa yrittäjiä ja kuluttajia yleensä. Valtakunnallisen kumppanimme Nordean asiantuntijat vastasivat yritysrahoitukseen liittyviin kysymyksiin.

1. Korona ja yritysten rahoitus – kuka saa lainaa?

Millaisin ehdoin ja millä korolla yrityksille tarjotaan lainaa, jos yritys esimerkiksi on tässä tilanteessa sijoittamassa uuteen liiketoimintaan tai ostamassa osakkuutta toisesta yrityksestä?

Hinnoittelu ja ehdot neuvotellaan asiakaskohtaisesti, emme ole muuttaneet suhtautumistamme koronatilanteen vuoksi.

Eli pankin osalta elinkelpoisuuskriteeri ei ole mitenkään muuttunut, vaikka takauskapasiteettia on lisätty?

Elinkelpoisuuskriteeriä ei ole tosiaan muutettu. Takauskapasiteetin lisäys auttaa siihen, että pystymme auttamaan samoilla periaatteilla aiempaa useampia yrityksiä.

Millaiset ovat yksinyrittäjien rahoituksen saamisen mahdollisuudet?

Nordean osalta meidän ratkaisumme ovat kaikkien asiakkaidemme käytössä – myös yksinyrittäjien. 

Otatteko uusia yritysasiakkaita tällä hetkellä, eli voiko teiltä hakea lainaa jos ei ole asiakas?

Kyllä, otamme uusia yritysasiakkaita.

Kauanko käsittely kestää?

Meillä on hyvä vastaanottokyky ja käsittelemme hakemukset nopeasti.

LUE: Korona: Rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa – UKK

2. Takaisinmaksukyky on lainan myöntämisen tärkein kriteeri

Onko yrityksen luottoluokan oltava A tai parempi saadakseen rahoituksen?

Tarkastelemme muun muassa takaisinmaksukykyä, koronatilanteen vaikutuksia, yrityksen taloudellista asemaa yleensä ja markkinamahdollisuuksia, eli teemme kokonaisarvioinnin yrityksen tilanteesta. Näin olleen myös luottoluokkaa A heikompikin yritys saattaa täyttää ehtomme.

Olen laittanut lainahakemuksen pankkiin (Finnveran takauksella) ja saanut kielteisen päätöksen. Perusteluna oli yhtiön heikko maksukyky ja suuri kustannusrakenne. Saako pankit rajoittaa omilla kriteereillään lainanantoa tällaisessa koronan kaltaisessa kriisitilanteessa ja kun takaajakin on? Heikko maksukykyhän on itsestään selvää tässä tilanteessa, kun raha ei kulje.

Takaisinmaksukyky on tärkein arviointikriteerimme, kyse on kuitenkin kokonaisarviosta. Elinkelpoisuuden arviointiperiaatteemme eivät ole muuttuneet koronan takia. Jos yrityksellä eivät ole olleet ennen koronaa takaisinmaksukyvyn edellytykset kunnossa, arviomme nyt on todennäköisesti samansuuntainen. 

Elinkelpoisuuden kriteerit – kuka saa lyhennysvapaata / käyttöpääomalainaa?

Takaisinmaksukyky on tärkein arviointikriteerimme,  mutta teemme aina kokonaisarvion. Elinkelpoisuuden arviointiperiaatteemme eivät ole muuttuneet koronan takia. Jos yrityksellä oli juuri ennen koronaa takaisinmaksukyvyn edellytykset kunnossa, arviomme nyt on todennäköisesti samansuuntainen.

LUE: Sijoittaminen poikkeustilanteessa – UKK

3. Nordean lainojen korot ja lyhennysvapaat

Mikä on tämänhetkinen korkotaso?

Hinnoittelu on asiakaskohtaista. Emme ole muuttaneet hinnoitteluamme koronan johdosta.

Kuinka pitkää lyhennysvapaata voi saada uusille käyttöpääomalainoille?

Tyypillisesti lyhennysvapaa on 3 – 6 kk, mutta myös pidemmistä jaksoista voidaan neuvotella tapauskohtaisesti.

Mikä on lainan hinta ja millaiset vakuudet tarvitaan?

Lainan hinta ja vakuudet neuvotellaan asiakaskohtaisesti. Emme ole muuttaneet suhtautumistamme koronatilanteen vuoksi. 

4. Korona ja pankkien tilanne

Mitä tarkoitti uutinen, että pankeilla on vaikeuksia jälleenrahoituksessa? Vaikuttaako tämä asiakkaisiin?

Nordealla ei ole vaikeuksia jälleenrahoituksen kanssa. Nordean jälleenrahoitus toimii tällä hetkellä normaalisti, eikä tällä uutisella ole tällä hetkellä vaikutusta Nordeaan. Muiden pankkien osalta emme voi kommentoida asiaa.

Ovatko ulkomaiset Suomessa toimivat pankit yhtä luotettavia talletussuojan tarjoajina pk-yrityksen kannalta kuin kotimaiset pankit? 

Nordea on vahva ja erittäin vakavarainen pankki. Meidän on vaikea, ellei jopa mahdoton kommentoida muiden pankkien tilannetta, mutta kuten kaikista lausunnoista (esim. Valtiovarainministeriö, Finanssiala) voi huomata, meillä olevia toimijoita pidetään hyvin vakaina. Tässä suhteessa meillä löytyy luottamusta pankkijärjestelmään.

Millaisena Nordea näkee sen riskin, että tulee pankkikriisi ja pankkeja kaatuu?

On liian aikaista arvioida tätä. Keskuspankkien ja valtioiden mittavat toimet talouden tukemiseksi tähtäävät juuri siihen, ettei jatkokriisejä tulisi.