KPY ja Kasvu Open aloittavat yhteistyön pk-yritysten kasvun tueksi

Kirsi Huusko

Elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä KPY-konserni on Kasvu Openin uusi valtakunnallinen kumppani. KPY on monialakonserni, joka uuden strategiansa mukaisesti avautuu kasvuyritysten vähemmistöomistajaksi.

KPY on aktiivinen omistaja, joka taloudellisen pääoman lisäksi antaa myös osaamista omistusyhteysyritysten käyttöön. Kumppanuus Kasvu Openin kanssa on KPY:lle tapa olla mukana kasvuyritysten kannattavan kasvun kehittämisessä.

– Haluamme edistää pk-yritysten kasvua ja elinvoimaa laajalti. Kasvu Open on meille konkreettinen mahdollisuus antaa osaamista kasvun edistämiseen sekä samalla tehdä KPY:tä tutuksi mahdollisena rahoittajana ja omistajavaihtoehtona, sanoo KPY:n sijoitusjohtaja Kirsi Huusko.

Konsernin lähivuosien tavoite on sijoittaa lähivuosina muun muassa liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin perhe- tai yrittäjätaustaisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja- arvon kehittymiselle.

– Toimintatapamme on pitkäjänteinen eli haluamme tukea pitkän aikavälin arvonkehitystä ja edistää kotimaista omistajuutta. Aiemmat omistajat voivat jatkaa vahvasti mukana yrityksessä, ja asetamme myös pitkän tähtäimen tavoitteet yhdessä heidän kanssaan, Huusko sanoo.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

Kirsi Huusko
sijoitusjohtaja, KPY
040 355 6629
kirsi.huusko@kpy.fi

Yhteisön omistama KPY on arvopohjainen elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. KPY rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehittää ja kasvattaa omistusyhtiöitään. KPY on yksi Itä-Suomen suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista, jonka kautta pääset käsiksi kiinnostaviin sijoituskohteisiin, joita on harvoin tarjolla. Samalla tulet osaksi KPY:n yhteisöä ja olet rakentamassa jotakin meitä kaikkia suurempaa.