Maailmantalouden näkymät ja vaikutukset pk-yrityksiin

“Plan your dive, dive your plan.” Maailmantalouden turbulenssin lisääntyessä varautuminen riskeihin samoin kuin varallisuuden omistusmuotojen valinnat tulisi tehdä suunnitelmallisesti.

Maailmantalous muistuttaa tällä hetkellä kovasti Monopoli-lautapeliä. Pelaajina toimimme me kaikki. ”Sattumakorteista” saattaa lävähtää Trump kauppasotineen Yhdysvalloista, Brexit Briteistä, Saksa ja lähes kaikki muut EU-maat talous- ja poliittistilanteineen, ilmastonmuutos, nationalismin ja populismin raju kasvu sekä Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean potentiaaliset peliliikkeet.

Valuuttoja käytetään useampia eivätkä  kryptovaluutatkaan suoranaisesti kiellettyjä ole. Pankista ei saa korkoa rahoilleen ja omalla vuorolla on heitettävä noppaa. Pelilautana toimii velkavetoinen maailmantalous.

Pörssiosakkeissa turbulenssi on lisääntynyt, perinteinen korkosijoittaminen tarjoaa melko rajoitetusti houkuttelevia sijoitusvaihtoehtoja. Listaamattomien yhtiöiden laina- ja pääomasijoitukset ovatkin kasvattaneet suosiotaan merkittävästi, niissä korkean riskin vastapainona on korkea tuottopotentiaali. Vaihtoehtoisia sijoituskohteita kuten yrityslainoja ja kiinteistöjä suositaan myös riskien hajauttamiseksi.

Tässä kelissä kohti horisonttia?

Suomen BKT suhteessa koko maailman BKT:een on alle 0,5 prosenttia. Mielestäni se vastaa kysymykseen, kannattaako suomalaisen PK-yrityksen harkita aikanaan karttaan piirrettyjen rajojen ylittämistä tavoitellessaan kannattavaa kasvua ja lisäarvoa omistajilleen.

Moni miettii perustellusti, mitä riskejä ulkomaan valloitukseen liittyy. Osa miettii minkälainen riski yritykselle on jäädä ainoastaan Suomeen.

Ilokseni olen seurannut muun muassa Innorent Production Oy:n laajentumista Ruotsiin ja uskon että saan seurata monen muun Kasvu Open -osallistujan ottavan rohkean loikan isänmaan rajojen ulkopuolelle. Suomalaisilla pk-yrityksillä on monta valttia hihassa: osaava työvoima, luotettava maine, kilpailukykyinen yhteisövero ja valtion tuki kasvun tavoittelussa. Rahoitusta helpottaa toimiva rahoitusjärjestelmä. 

Kotimaista kasvun rahoitusta kadehditaan maailmalla

Mahdolliset maailmantalouden rajut muutokset vaikuttavat rahoitusjärjestelmään todennäköisesti ensimmäisenä.

Kasvua hakevan pk-yrityksen silmin tilanne näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä. Vakavaraiset pankit rahoittavat mielellään kasvuhaluisia PK-yrityksiä, joilla on selkeä päämäärä ja strategia siitä, miten siihen päästään. Rahoitusta ovat tukemassa muun muassa Finnvera, Tekes, EIF sekä Business Finland. Tämänkaltainen tuki on maailmalla täysin poikkeuksellista ja lisää merkittävästi Suomen ja suomalaisten PK-yritysten kilpailukykyä.

Ulkomaalaiset riskisijoittajat toteavatkin usein, että suomalaiset kasvuyritykset saavat edellä mainituista syistä dopingia kasvuunsa, ja ovat siksi mielenkiintoisia sijoituskohteita. On tärkeää että PK-yritys saa lainarahaa markkinoilta, jotta perustajille jää osakepääomaa riittävästi myös tulevia rahoituskierroksia silmällä pitäen.

Yksi asia, jota suomalaisilta kaivataan enemmän on myynnillisyys. Myynnin arvostus ja priorisointi ei valitettavasti ole kotimaisissa yrityksissä vielä oikealla tasolla. Myynti on kuitenkin jokaisen yrityksen elinehto, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Työn hedelmä punnitaan yrityskaupassa

Sinä päivänä kun yrittäjä myy yrityksensä osittain tai kokonaan on syytä punnita maailmantalouden ja eri geopoliittisten riskien vaikutusta kertyneeseen varallisuuteen.

Yrityksen kehittäminen myyntikelpoiseksi on yleensä sisältänyt valtavat määrät työtä ja riskejä. Kun yritys on myyty osittain tai kokonaan, yrittäjä haluaa yleensä ottaa ainoastaan ne riskit, jotka hän näkee mielekkäinä ja kannattavina. Moni yrityksensä myyneistä haluaa sijoittaa potentiaalisiin kasvuyrityksiin, tukeakseen yrittäjää siinä tilanteessa, jossa he itse aikanaan olivat.

Perheellinen yrittäjä miettii seuraavaa sukupolvea ja sitä, miten huolehditaan ettei lisääntynyt varallisuus vaikuta negatiivisesti heidän elämäänsä. Vaikeuskerrointa lisää nykypäivänä uusioperheet ja milleniaalien palava halu lähteä maailmalle.

Miten perhevarallisuutta kannattaa hallinnoida perheenjäsenten asuessa eri maissa, ja miten tällaisessa tilanteessa voidaan tehdä perintösuunnittelua eri maiden lait huomioiden? Itse ulkomailla asuneena voi todeta, että hyvät neuvot ovat kaikissa näissä tilanteissa arvokkaita.

Suunnittelun merkitys korostuu turbulenssissa

Kurinalaisilla sukeltajilla on nyrkkisääntönä ”Plan your dive – dive your plan”. Idea on muuttujien ja riskien minimointi. Suunnitelma on syytä tehdä ennen sukellusta, ei sen aikana.

Edellämainittu koskee yhtä lailla varallisuutta. Varautuminen riskeihin maailmantalouden turbulenssin lisääntyessä, samoin kuin varallisuuden omistusmuotojen valinnat tulisi tehdä suunnitelmallisesti. Suunnittelussa luotettavan neuvonantajan rooli on merkittävä.

Kasvu Open sai Presidentin Kansainvälitymispalkinnon viime vuonna. Tänä vuonna Kasvu Openin pääpalkintona on miljoonan euron kasvurahoitus. On ilo ja kunnia saada olla mukana talkoissa, joiden tavoitteena on auttaa PK-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään, sillä menestyvät PK-yritykset ovat mielestäni Suomen talouden kannalta olennaisessa roolissa.