Viisi vinkkiä osaamisahdetun kasvun johtamiseen

Miehet pöydän ääressä

Rahoituskierrosten ohella fiksu kasvuyritys tekee myös toistuvia osaamiskierroksia eli hankkii uutta osaamista ja rikastaa kerran taseeseen kiinnitettyä. Ajantasainen osaaminen johtaa kasvuun ja kasvu mahdollistaa osaamispääomaan panostamisen. Positiivinen kierre on valmis. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään.

Osaamisen johtaminen osaksi strategiaa

Osaamisen johtaminen on yrityksen tosiasiallisen kilpailukyvyn ylläpitoa. Siksi sen oltava jokaisen yrityksen, myös asemiaan vakiinnuttavan, toiminnan ydintä. Kasvua tavoitteleville yrityksille kyse on strategisesta prioriteetista, jonka perusta on oltava kunnossa heti startup-vaiheesta lähtien. 

Tämä seikka kävi hyvin ilmi Kasvu Openin Smart Digital -kasvupolun sparrauspäivässä. Sparraamilleni digiyrityksille osaajien löytäminen, heistä kiinni pitäminen ja heidän ynnä perustajaosakkaiden kehittäminen oli ilmeinen kasvun haaste – tai kääntäen mahdollisuus.  

Varaudu työvoiman puutteeseen

Kasvu Openin firmat eivät ole pulmineen yksin. Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan jo yli puolet yrityksistä kokee osaavan työvoiman puutteen rajoittavan kasvua. Joka seitsemännelle se on merkittävä kasvun este. Noususuhdanne selittää tätä vain osin. 

Pohjimmiltaan osaajapulassa on kyse rakenteellisen tason haasteesta. Sen taustalla ovat elinkeinoja mullistava älykäs teknologia, äkillisesti muuttuvat osaamisvaateet ja oheneva työikäinen väestö. Ne muodostavat Leijonien veroisen hyökkäyskentällisen, jonka taklaamiseen kasvua halajavien yritysten on varauduttava nykyistä huomattavasti suunnitelmallisemmin. 

Miten johtaa osaamista tavoitteellisesti?

Miten yrityksesi voi johtaa osaamista entistä tavoitteellisemmin? Seuraavien ohjeiden avulla pääset alkuun yrityksesi osaamisstrategian hahmottelemisessa:

1. Määrittele yrityksesi ensisijaiset osaamisalueet, joita ilman liiketoiminta ja sen laajentaminen ei ole mahdollista ja joita ei siten voi ulkoistaa. 

2. Tunnista yrityksesi toissijaisesti osaamisalueet, jotka voi ulkoistaa pysyvästi tai joukkoistaa osittain.

3. Kartoita yrityksesi työntekijöiden, mukaan lukien osakasyrittäjien ja muiden hallituksen jäsenten, keskeiset vahvuudet ja oppimista edistävät ympäristöt ja toimintatavat.

4. Laadi yhdessä työntekijöiden kanssa yrityksesi jaetut kehittymispäämäärät ja niitä vastaavat yksilölliset oppimistavoitteet sekä niihin mittarit, resurssit ja kannustimet.

5. Identifioi yrityksesi osaamis- ja innovaatioekosysteemin keskeiset resurssit, kuten oppilaitokset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yrityskiihdyttämöt, julkiset elinkeinopalvelut ynnä toiset yritykset ja yrittäjäverkostot.