Yhteistyö tuotti kasvuyritysanalyysin – Multimentor Tools ja Kasvu Open

Lokakuun 2019 alussa Suomen Yrityskehityksen Multimentor Tools ja Kasvu Open laittoivat mustaa valkoiselle, ja virallistivat yhteistyönsä uudenlaisen analyysityökalun kehittämiseksi. 

Hankkeen parissa tehtiin tiiviisti töitä koko syksyn ajan. Lopulta odotus palkittiin. Kasvu Openin käyttöön työstetty kasvuyritysanalyysi pääsi tuotantoon tammikuun alussa.

Kasvuyritysnalyysi on käytössä Kasvu Openiin hakevien yritysten hakuprosessissa, mutta analyysia voivat hyödyntää myös muut yritykset. Kasvuanalyysin voi tehdä esimerkiksi saadakseen alkusysäyksen oman kasvusuunnitelman työstämiseen ja nykytilanteen jäsentelyyn. 

Analyysi kattaa monipuolisesti eri aihealueita ja porautuu yrityksen liiketoiminnan ytimeen. Huolellisesti täytetty analyysi tarjoaa yritykselle laajan kuvan yrityksen senhetkisestä tilasta sekä nostaa esiin erilaisia kehityskohteita ja muita huomioita. Analyysi täytetään sähköisesti, jonka jälkeen yritys saa sähköpostiinsa tulokset Business Model Canvas -taulukkona.  

– Kasvuyritysanalyysissa kysytään asioita, joita yrityksen on hyvä miettiä, kun kasvua suunnitellaan. Analyysissä esitettyjä kysymyksiä tullaan kysymään kasvuyrityksiltä joka tapauksessa, jopa useaan otteeseen, esimerkiksi rahoittajien ja julkisten toimijoiden kanssa asioidessa. Kasvuyritysanalyysista saatavaa raporttia voi hyödyntää monessa tilanteessa, sanoo Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisänen.

Yritys voi hyödyntää analyysin tuloksia esimerkiksi kasvusuunnitelman työstämisessä, rahoituksen hakemisessa tai kasvusuunnitelman esittelyssä. Kasvu Openissa kasvuyritysanalyysia hyödynnetään, jotta tuomarit ja asiantuntijat saavat osallistuvista yrityksistä laajemman käsityksen ja tasapuolisemmat lähtötiedot. Kasvu Openin käytössä analyysityökalu on integroitu toimimaan yhdessä asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforcen kanssa. 

Kokonaisuudessaan kehitystyö on luonut puitteet entistä vahvemmalle pohjalle analysointiin ja yrityksen tilan kartoittamiseen. Analyysin kehitystyö jatkuu yhä taustalla parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.   

Tutustu Kasvu Openin kasvuyritysanalyysiin tästä.