Yritys kasvaa vain, jos sen ihmiset kasvavat

Ennustamattomassa maailmassa organisaation tärkein ominaisuus on sen uusiutumiskyky. Uusiutumiskyky syntyy organisaation ihmisten kyvystä ja halusta oppia jatkuvasti uutta.

Maailmamme muuttuu koko ajan ennustamattomammaksi ja kompleksisemmaksi. Olosuhteet voivat muuttua silmänräpäyksessä ja yllättävänkin pienillä sattumuksilla voi olla arvaamattoman suuria kerrannaisvaikutuksia sille, mitä asiakkaat haluavat ostaa ja miten. Se osaaminen, mitä eilen tarvittiin, ei olekaan enää relevanttia huomenna.

Mitkä ovat uusiutumiskyvyn edellytykset?

Yksilöiden ja yrityksen oppimista voidaan vahvistaa ainakin seuraavilla tavoilla:

1. Johda sisäistä motivaatiota

Pidä huolta, että tiedät, mikä motivoi kutakin yksilöä yrityksessäsi. Mikä innostaa Maijaa, mikä Perttiä? Mitä he kaipaisivat työhönsä lisää, mitä vähemmän? Mitä he haluaisivat oppia seuraavaksi ja miten?

Parhaimmillaan Maijan tai Pertin uteliaisuus ja intohimo jotain uutta asiaa, ilmiötä tai taitoa kohtaan voi nostaa koko yrityksen aivan uudelle tasolle. Kyse onkin siitä, miten yhdistää yrityksen tavoitteet ja yksilöiden tavoitteet saumattomasti yhteen. 

2. Ota kaikki mukaan yrityksen kehittämiseen

Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Kaikkien ajatuksia, ideoita ja energiaa tarvitaan, jotta yritys saadaan menestymään. Tee siis ideoiden jakamisesta mahdollisimman helppoa. Jos yhteistä kehittämispuhetta ei tunnu olevan yrityksessänne tarpeeksi, mieti, mikä estää sen? Minkä pitää muuttua, jotta kaikkien ajatukset saataisiin paremmin kuuluviin ja hyödynnettyä?

Yksilön kehittämisinnon ja -ideoiden lisäksi kun tarvitaan myös kanavia niiden esiintuomiseen sekä foorumeita niistä keskustelemiseen, jatkojalostamiseen ja priorisointiin. 

3. Panosta luottamuksen kulttuuriin ja psykologiseen turvaan

Aivotutkija Katri Saarikivi on todennut, että ihmisen osa työssä on siinä, mihin kone ei pysty. Lisäarvo syntyy yhä useammin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja sen laatuun panostamalla voidaan tehokkaimmin kasvattaa työn arvoa.

Hyvä vuorovaikutus on toista arvostavaa; jokaisen annetaan tulla nähdyksi ja kuulluksi. Siksi yksi tärkeimmistä taidoista tulevaisuudessa on empatiakyky. Paljon onkin puhuttu esimerkiksi Googlen tutkimuksesta**, jossa menestyvien huipputiimien tärkeimmäksi tekijäksi paljastui keskinäinen psykologinen turva; tunne siitä, että riskejä on turvallista ottaa eikä mitään tarvitse varoa tai hävetä. Tällainen luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri luo kaikkein hedelmällisimmän pohjan rohkeille kokeiluille, yhdessä oppimiselle ja kasvulle.

Summaten voidaan sanoa, että tulevaisuuden tärkeimmät työelämätaidot ovat empatia, joustava ajattelu ja oppimiskyky. Rekrytoi siis huippuporukkaasi ihmisiä, joissa nämä ovat vahvoilla. Luo heille psykologisesti turvalliset edellytykset hyödyntää yhdessä koko potentiaalinsa; oppia ja kehittyä. Yrityksen kasvu seuraa perässä, vääjäämättä.

LUE: Kohti parempaa työkykyä – näillä vinkeillä jaksat työssäsi kiireenkin keskellä