Jaakko Kekoni: Vinkit Kasvu Open -sparraukseen

Sparraajan työllä on merkitystä, sanoo Jaakko Kekoni. Kasvu Open -sparraaja Kekoni on liike-elämän moniosaaja, joka sparraa yrityksiä hallitustyöskentelystä strategiaan. Hän on auttanut kotimaisia yrityksiä kasvuun jo usean vuoden ajan. 

– Sparraajana toimiminen on hauskaa. Oppimista tapahtuu molemmin puolin ja osaaminen kehittyy. Sparraukset ovat avanneet kasvuikkunoita, Kekoni sanoo.

Kekoni vinkkaa yrityksiä valmistautumaan sparraukseen ennakkoon miettimällä omia tavoitteitaan ohjelmasta. Kenenkään ei odoteta osaavan vastata kaikkiin kysymyksiin heti kättelyssä. Sitä varten on sparraus. Sen avulla etsitään yhdessä vastauksia tärkeisiin kasvun kysymyksiin. 

LUE: Sparraus on oivalluksia ja oppia kahteen suuntaan

Vinkit kasvuyrityksille

  1. Yrittäjän näkemyksellä yrityksen omistus-, mutta myös palvelurakenteesta sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikajänteellä on merkitystä. Omistus- ja palvelurakenne ovat riippuvaisia toisistaan.

    Exit- tai vaikkapa sukuyhtiötarpeet tulee räätälöidä hyvissä ajoin.
  1. Yrityksen ydinosaamisen ja erityiskyvykkyyden tunnistaminen. Yhtiöiden markkina- ja businessarvon tunnistaminen auttaa sparrauksissa ja toimii kasvun moottorina.
  1. Yrityksen kyvykkyys toimia verkostoyhteistyössä markkinassa toimivien yritysten kanssa.

    Tärkeää on tunnistaa, miten yritys näkee jatkossa asemansa markkinoilla. Kasvussa on hyvä tunnistaa mitä yhtiö tavoittelee markkinoilla ja millä keinoilla tämä asema aiotaan saavuttaa.

Tunnista yritysyhteistyökumppanit, joilla on merkitystä kasvulle

Kekoni on nähnyt vuosien varrella monenlaisia yrityksiä ja erilaisia kasvun pullonkauloja. Hän on huomannut tiettyjen ongelmien tai haasteiden toistuvan useamman yrityksen kohdalla. Riskejäkin on – varsinkin untuvikoilla. 

– Aloittelevat yritykset ovat usein haavoittuvaisia. Ne eivät saata kestää voimakkaita vastaiskuja, joita yhtiöt saattavat vahvan kasvun myötä kohdata. 

Kekonin kullanarvoinen vinkki on miettiä tarkkaan kenen kanssa yritys päättää tavoitella kasvua ja hallita riskejä. Kasvuun pyrkivän yrityksen pitää pystyä perustelemaan, mitkä ovat niitä strategisia valintoja, joiden perusteella kumppaniyritykset valitaan.  

– Kehotan yrityksiä profiloimaan kaikista optimaalisimmat yhteistyökumppanit. Yhteistyön ja työnjaon suunnittelu strategisesti selkeyttää kasvupolun tunnistamista ja auttaa usein arvioimaan millä maantieteellisellä alueella kasvu ja sen tarvitsema kilpailukyky on mahdollista saavuttaa.

LUE: Antti Osara: Vinkit markkinointiin ja sparraukseen

Luottamus siivittää onnistuneeseen sparraukseen

Kekoni painottaa, että sparrauksen onnistumisen kulmakivi on molemminpuolinen luottamus. Kasvun pullonkaulojen, tulevaisuuden näkymien tai yrittäjien ajatusten syvällinen ymmärtäminen vaatii avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Kaikki keskustelut ovat lähtökohtaisesti aina kahdenkeskeisiä. Kolmannelle osapuolelle asioista puhumisesta tulee sopia aina erikseen. 

Pitkän linjan sparaaja muistuttaa yrityksiä toimittamaan ennakkomateriaalit sparraajille tarpeeksi ajoissa. Yhtiön toimialaan sekä sen historiaan ja kasvun mahdollisuuksiin perehtyminen vie aikaa, mutta mahdollistaa sparraajille parhaan etukäteisvalmistautumisen. 

Kekoni nostaakin esille, että pelkkä toimialaan perehtyminen ei yksin riitä, vaan yrityksestä pitäisi saada kattavat pohja- ja historiatiedot ajoissa. Näin sparraaja ehtii suhteuttaa yrityksen ja sen kasvupotentiaalin toimialalle sekä syventyä teemoihin juuri sparrattavan yrityksen näkökulmasta.