Kuinka moni haki Kasvu Openiin 2020?

Yrityksen kasvu ja oman liiketoiminnan kehittäminen saivat tänä keväänä aivan uuden tulokulman maailmanlaajuisen epidemian takia. Koronan aiheuttama täyskäännös ei poistanut yritysten kehittämistarpeita, mutta muutti niitä kertaheitolla. Se, että poikkeustilanteen vaatimat rajoitukset ja toimenpiteet osuivat keskelle Kasvu Openin hakuaikaa, vaikutti luonnollisesti myös hakijoiden määrään.

Kasvu Openin sparrauksesta kiinnostui tänä vuonna 732 yritystä. Tästä yritysjoukosta  528 (72%) yritystä täytti hakemuksen, jonka pohja oli ensimmäistä kertaa Kasvu Openin kasvuyritysanalyysi. 

LUE: Kasvuyritysanalyysi – yrityksille maksuton digitaalinen työkalu

Kasvuyritysanalyysi on tänä vuonna lanseerattu maksuton, digitaalinen työkalu, joka koostuu yrityksen liiketoimintaan ja kasvutavoitteisiin pureutuvista kysymyksistä. Uudistetun hakuprosessin, joka pohjautui kasvuyritysanalyysin tietoihin, ansiosta meillä on yritysten kasvutarpeista entistä tarkempaa tietoa. Näin voimme palvella yrittäjiä arvomme mukaan “aina paremmin”.

Kasvu Open -hakijat 2020

Kasvu Open tavoittaa yritykset edelleen kaikkialta Suomesta. Sparraukseen haki viime vuoden tapaan yrityksiä kaikista maakunnista, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hakijamäärien kärkipäässä on edelleen Uusimaa, josta sparraukseen haki kaikkiaan 164 yritystä. Seuraavaksi eniten hakijoita tuli Pirkanmaalta (59), Keski-Suomesta (47) ja Pohjois-Savosta (43).  

Liikevaihto 

Mukaan hakeneiden yritysten liikevaihto on yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät yhteensä 3610 henkilöä. Keskiarvojen mukaan tarkasteltuna liikevaihto on keskimäärin 753,862 €, mikä on reilut 340000 € vähemmän kuin viime vuonna. Tiimin koko on viime vuoteen verrattuna pysynyt lähes samana, nyt seitsemän henkilöä kun viime vuonna vastaava luku oli kahdeksan.

Kasvuvaihe ja sparraustarpeet

Yritykset tavoittelevat kasvua edelleen tilanteesta huolimatta. Suurin osa yrityksistä ilmoitti kasvuvaiheen (44 %) kuvaavan parhaiten oman liiketoimintansa vaihetta. Seuraavaksi eniten mukaan haki varhaisen vaiheen (30 %) ja alkuvaiheen (20 %) yrityksiä. 

Sparraustarpeissa ei ole tapahtunut muutosta viime vuosiin verrattuna. Yrityksissä kaivataan edelleen eniten apua myyntiin ja markkinointiin sekä talouden ja kasvun rahoituksen varmistamiseen. Kasvuvaiheen yrityksissä johtaminen ja strategia, osaaminen ja tiimi sekä digitaalinen kehitys ovat seuraavaksi tärkeimpiä liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Toimialat ja rahoitustarve

Myöskään mukaan hakeneiden yritysten toimialoissa ei tapahtunut suurta muutosta. Edelleen suurimpina ovat mukana Informaatio- ja viestintäalan yritykset (15 %) ja teollisuuden yritykset (13 %). Viime vuonna samat toimialat olivat kärjessä, mutta toisin päin. Eniten kasvua oli tänä vuonna tukku- ja vähittäiskauppaa ja maahantuontia tekevissä yrityksissä (11 %), kun viime vuonna mukaan hakeneista yrityksistä vain 5 % oli kyseiseltä toimialalta. Näiden lisäksi kärjessä olivat terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualan (6,5%); konsultointi-, koulutus- ja valmennusalan (6 %) sekä matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan yritykset (5,5 %).

Hakeneiden yritysten kasvun rahoitustarve on yhteensä 315 miljoonaa euroa, keskimäärin laskettuna 597 219 €/yritys. Yrityksistä 66% hakee yritystukea rahoitustarpeeseensa, 50% lainaa ja 46% etsii sijoitusta.

Kasvu Openiin on aina haluttu kannustaa mukaan perinteisiä, jo vähän pidempään toimineita pk-yrityksiä, joilla on halua ja kykyä uudistaa liiketoimintaansa. Tänä vuonna mukaan hakeneet yritykset edustavat hyvin tätä tavoitetta, sillä hakeneista yrityksistä 73% on perustettu vuonna 2010 tai sen jälkeen ja 27% ennen vuotta 2010. Yrityksistä 68% on toiminut pidempään kuin kolme vuotta.

LUE: Kasvu Open -sparraus – Ketä sparrataan tänä vuonna?