Pk-yritysten kassa on koetuksella kahden koronavuoden jälkeen

Pk-yritysten suurimmat kasvun haasteet ovat talous ja kasvun rahoitus. Tieto käy ilmi Kasvu Openin sparrausohjelmiin hakeneiden yrittäjien antamista vastauksista.

Pk-yritysten suurimmat kasvun haasteet liittyvät talouteen ja kasvun rahoitukseen. Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisästä tulos ei yllätä. Räisänen on tehnyt vuosia työtä kasvuyrityskentässä. 

– Kun yrittäjiä pyydetään arvottamaan kehityskohteita, joihin he toivovat sparrausapua, talous ja kasvun rahoitus ovat aina top 3 -joukossa. Tänä vuonna teema nousi 1. sijalle, Räisänen sanoo.

Räisänen kertoo, että yrittäjien vastauksissa näkyy kassan tyrehtyminen.

– Koronavuodet ovat koetelleet monen yrityksen taloutta, ja kahden vuoden jälkeen kassa alkaa olla tyhjä. Yrittäjille se tarkoittaa muun muassa, että rekrytoinnit sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ovat vaarassa.

LUKUJA PK-YRITYKSISTÄ: TALOUS JA KASVUN RAHOITUS

  • 30 prosenttia yrittäjistä nostaa talouden ja kasvun rahoituksen yrityksen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi.

  • 38 prosenttia yrittäjistä sanoittaa talouden ja kasvun rahoituksen yhdeksi kasvun haasteeksi, joka yrityksen on ratkaistava.

  • Lähes 15 prosenttia kokee talouden ja kasvun rahoituksen haasteiden hidastavan myynnin ja markkinoinnin kehitystä, kuten myynnin ja markkinoinnin rekrytointeja.

  • 25 prosenttia nostaa myynnin ja markkinoinnin yrityksen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi.

  • Vuonna 2021 yrittäjien tärkein kehittämiskohde oli myynti ja markkinointi.
Pk-yritysten kehittämiskohteet 2022
Kasvu Open listaa vuosittain pk-yritysten kehittämiskohteet. Vuonna 2022 merkittävin yritysten kehittämiskohde on talous ja kasvun rahoitus.
Lähde: Kasvuyritysanalyysi, Kasvu Open 2022. Lataa kuva.

MUUTTUNUT MARKKINATILANNE LISÄÄ PK-YRITYSTEN EPÄVAKAUTTA

Muuttunut markkinatilanne Euroopassa ja globaaleilla markkinoilla lisää painetta pk-yrityksissä. Koronapandemiasta toipuvista pk-yrityksistä osa kärsii nyt Ukrainan kriisin seurauksista: hidastuneista materiaalivirroista ja myynnin vaikeuksista – sekä muun muassa näiden seurausten aiheuttamista taloudellisista haasteista.

– Pk-yritysten vastauksissa ei näy vielä suurta paniikkia liittyen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kriisitilanne nousee esille vain noin 3 prosentilla vastaajista. Toisaalta, esimerkiksi vuoden 2020 koronapandemian vaikutukset yritysten kehittämistarpeisiin näkyivät vasta vuonna 2021 saaduissa vastauksissa, Räisänen sanoo.

KASVU OPEN ON SPARRANNUT YRITTÄJIÄ YLI KYMMENEN VUOTTA

Kasvu Openin sparrausohjelmissa yrittäjät saavat henkilökohtaista sparrausta oman liiketoiminnan haasteisiin. Sparrausta eli omaa osaamistaan yrittäjille jakavat pro-bono työtä tekevät sparraajat. Haku Kasvupolku®-sparrausohjelmiin päättyi 20.3.2022.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Leena Räisänen
Kehitysjohtaja, Kasvu Open
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi

Katso myös Kasvu Openin ja Kasvuryhmän julkaisu: Kasvun trendit 2022.