Kasvuyritysvaliokunnan kuulumiset

Kasvu Open uudistuu

Vuosi 2011 oli toimikunnan käynnistysvuosi ja saavutimme heti ensimmäisenä vuotena Kauppakamarin aktiivisimman valiokunnan palkinnon. Kiitos tästä kaikesta kuuluu kaikille aktiivisille toiminnassa mukana olleille jäsenille ja yrityksille. Tästä on hienoa ja haasteellista jatkaa.

Viime vuonna toimintamme sisältönä olivat uuden Kasvu Open -konseptin toteutus, yritysvierailut ja yleinen kasvuyritystoiminnan esilletuonti maakunnassamme ja sen rajojen ulkopuolella. Kokosimme yhteen yritykset ja asialle vihkiytyneet julkiset sekä yksityiset toimijat. Haastoimme ihmisiä ja yrityksiä mukaan työhön avoimin ovin ja mielin. Kaikki ideat ja innovaatiot olivat tervetulleita. Saimme mittavan joukon osallistujia, joille tarjosimme sparrausta Kasvun kiitorata – mallin mukaisesti. Kilpailumuotoisessa Openissamme voittajaksi selviytyi Mobile Care and Safety Laukaasta ja vuoden päätteeksi teimme matkan Piilaaksoon, tutustumaan mittavalla joukolla kasvuyritysten muhevimpaan kasvualustaan.

Toimintavuosi 2012 tuo tullessaan uudistuneen Kasvu Openin. Olemme keränneet palautetta, ottaneet oppia ja miettineet oman toimintamme erikoispiirteitä suhteessa moniin Suomessa toimiviin kasvuyritystempauksiin ja kilpailuihin. Haluamme täydentää olemassa olevaa tarjontaa haastamalla mukaan entistä enemmän toimivia yrityksiä eri toimialoilta. Tavoitteenamme on tuoda kasvuvirikkeitä niin konepajoille kuin palveluyrityksiinkin. ”Start up” – yritysten ohella panostamme siis ”start again” yrityksiin! Valiokunta haluaa tukea huomisen kasvuyrityksiä.

Kasvu vaatii toimivalta yritykseltä investointeja henkilöstöön, koneisiin ja laitteisiin sekä tuotekehitykseen. Kassamenot kasvavat ja riskit kohoavat samalla kun ympärillä olevat markkinat monimutkaistuvat. On usein helpompaa leikata ja saneerata kuin aloittaa uutta ja vallata uusia alueita. Tähän haasteeseen haluamme vastata kuitenkaan unohtamatta aivan uusien innovaatioiden ja yritysideoidenkaan omistajia. Uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä uusille toimialoille ja tähän myös kasvuyritystoimikunta haluaa vaikuttaa toimillaan kokonaisvaltaisesti.

Kasvuyritysvaliokunnan perustehtävä on edesauttaa ja luoda edellytyksiä yritysten kasvulle. Kasvu tuo mukanaan työpaikkoja ja sitä kaivattua kansantalouden kasvua, jota tarvitaan leikkauslistojen ja veronkorotusten välttämiseksi. Mitä enemmän erityyppisissä poliittisissa linjauksissa otetaan huomioon kasvuyritysten tarpeet sekä menestyksen vaatimukset, sitä paremmin yhtälö toteutuu. Omalta osaltaan jo asian esilläolo on tärkeää ja tuo kasvulle sen oikean merkityksen kansantaloutemme perusarvona. Kasvu ei ole peikko vaan terveen toiminnan seuraus. Kasvua saadaan uudenlaisesta ajattelusta ja toimintatavoista silloin kun ne kaupallistetaan oikealla tavalla.

Toimikuntamme missio onkin julistuksenomainen

Kasvu on kaikkien yrittäjien asia!  Kasvuyritysvaliokunnan missiona ja toiminnan tavoitteena on kiihdyttää yritysten kasvua ja lisätä verkostoitumista kasvuyritysosaajien kesken. Yritykset – kasvakaa ja täyttäkää maa!

Esitys viime vuoden Suuresta Kasvu Open Foorumista

Terotemedian esitys Animotossa

Risto Jämsen