Olen monissa liike-elämän tehtävissä kokemusta kerännyt tuotantotalouden DI ja toimin tällä hetkellä kiinteistösijoitusalan ja asiakasrajapinnan tehtävissä Assi Groupin palveluksessa. Olen työskennellyt kasvutavoitteellisten yritysten kanssa lähes koko työurani ja toiminut uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä ja pääomasijoitetun start up-yhtiön johdossa. Tämän hetken työtehtävienkin kautta pystyn pohtimaan yrityksen rahoitusta, sijoituspotentiaalia ja yrityksen organisoitumiseen liittyviä haasteita ja hallitustyöskentelyä.

Olen ollut tilaisuudessa osallistua useimpienLUT:ntutkimuslähtöisten yritysten kasvuun ja kehitykseen ja tunnistan myössiltä pohjalta kasvupolun kipukohtia ja haasteita. Kasvuyrityksen kehityskaaressa näen tärkeinä asioina todellisen asiakaslähtöisyyden ja jo kehitysvaiheessa avoimen asiakasyhteistyön ja myynnin keskeisyyden. Kannustan kasvupolun yrityksiä kaiken toteutuksen itselle haalimisen sijaankumppanuuksiin ja panostamaan jo varhain monipuolisen tiimin rakentamiseen muillakin kuin perinteisten työsuhteiden keinoilla.